Antenne-TV

TV-frekvenser skal omdannes til mobilt bredbånd siger rapport

frekvenser tv antenneEt stigende behov for frekvenser til mobilt bredbånd kan få betydning for tv-frekvenser i 700 MHz området.

Undersøgelsen, der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet klarlægger konsekvenserne af at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd. Frekvensbåndet benyttes i dag til udsendelse af antenne-tv med programmer fra bl.a. DR og Boxer TV. Grundlaget for undersøgelsen er blandt andet en rapport af Rambøll.

Rambøll vurderer, at det vil være muligt at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet og samtidig dække frekvensbehovet til antenne-tv, hvis de resterende frekvenser anvendes mere effektivt. En overgang til DVB-T2 på alle kanaler i 2020 kunne således komme på tale.

De vurderer endvidere, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,5 og 4 mia. kr. i perioden 2020-2030 ved at anvende 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd frem for til antenne-tv. For de nuværende brugere af frekvenserne vil der være udgifter, fx udgifter til tilpasning af sendenet for distributører af antenne-tv og udgifter for antenne-tv-seere til nyt tv-modtageudstyr.

Rambøll anslår, at det kan koste tv-seerne omkring 300 mio. kr. at opgradere udstyr til fortsat at kunne se tv, mens tv-distributørernes udgifter til at tilpasse deres sendenet ligger på 600 mio. kroner.

Netop 700 MHz-frekvensbåndet er særligt anvendeligt til at skabe bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder med dårlig dækning. Der er ikke andre ledige frekvenser med de samme tekniske egenskaber, som kan forbedre dækningen i disse områder. For at forbedre bredbåndsdækningen i hele landet vil det derfor være af stor betydning, hvis 700 MHz kan frigøres til mobilt bredbånd.

700 MHz-frekvensbåndet forventes at blive anvendt til mobilt bredbånd i store dele af verden, og lande som Sverige og Finland har besluttet, at frekvensbåndet skal anvendes til mobilt bredbånd fra 2017.

Erhvervsstyrelsens undersøgelse er nu sendt i høring med svarfrist den 8. september 2014.

Se aktuel frekvensoversigt for de danske terrestiske sendemaster her

Kilde: erhvervsstyrelsen.dk / Rambøll

– Det danske terrestiske sendenet består i dag af seks såkaldte Mux (sendefrekvenser)

– Licenskanalerne er placeret på 2 Mux, mens Boxer tv har retten til de øvrige 4 Mux.

– 2 Mux hos Boxer sendes i dag i DVB-T2 standarden.

– Boxers aftale, den såkaldte Gatekeeper aftale, løber frem til 2020.

I samme kategori

Back to top button