Arkiverede Tests

Topfield TF7700HSCI

Erik Madsen har forfattet denne test og været så venlig at stille den til rådighed for publicering her på DIGITALT.TV.

Indkøb og udpakning

Modtageren og Conax CA-modul (til Canal Digital) er indkøbt hos hm-sat-shop.de pris ca. 2550,- kr. incl. Forsendelse og Visakort gebyr. Kassen indeholder som vist modtager, YUV(Component)/ Lyd kabel, Fjernbetjening, batterier og engelsk/tysk manual. Fransk og italiensk manual kan downloades fra www.i-topfield.com der er ingen dansk manual

topfieldtf7700indhold

Modtageren fremstår i et elegant design med en let skrånende forplade, CA-modul og kort er helt skjult bag en låge.

topfieldtf7700front

Midt på forsiden er displayet som viser kanal nummer på et 4 karakter display og kanal navnet på et 8 karakter display. Hvis kanal navnet er længere end 8 karakterer vises i ca. 5 sec. De første 8 karakterer derefter starter den med at scrolle resten af navnet henover displayet og derefter forfra. Jeg har læst nogen som var meget irreteret  over dette scrol, til dette er kun at sige man må omdøbe navnet så det bliver 8 karakterer eller kortere. Desuden viser displayet om det er en radio eller TV kanal om det er en kodet kanal og om den sender AC3 dolby. Derudover er der de 5 ”standard knapper”  standby on/off vol+/- og program +/-.

Opsætning og kanalsøgning

Der er ikke nogen egentlig førstegangs installations guide, man må gå via hovedmenuen på traditionel måde.

topfieldtf7700menu

Der kan vælges dansk som OSD menu sprog, og der kan vælges et foretrukket og et alternativt sprog både for lydspor og for undertekster. Hvis der sendes i andre sprog kan man med et enkelt tryk på fjernbetjeningen vælge et andet sprog både som lydspor og undertekst.

topfieldtf7700menu2

Man går ind i installations menuen og starter med at vælge LNB indstilling for én satellit position af gangen der vælges bl.a. hvilken DiSEqC indgang den er koblet til. Modtageren kan benyttes til DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 og USALS hvilket betyder man kan have et ubegrænset antal satelliter koblet til. Jeg har selv lige fået plads til en ekstra LNB på 9 øst med Eurobird9, mellem 5 og 13 grader øst. På min Triax Uniq. Hvilket giver 5 i alt, 1 West 5,9,13 og 19.2 grader øst.

topfieldtf7700menulnb

Derefter søges der kanaler på en satellit position af gangen.

topfieldtf7700kanalsearch

Man kan vælge om man vil søge gratis eller kodede eller begge dele. På dette billede kan man også se et PIP billede fra reference transponderen. Det tager ca. 8 min. at søge igennem HotBird og giver ca. 600 gratis kanaler. Med alle kanaler på 1 west og gratis kanaler på de øvrige ender jeg op med ca. 1500 TV kanaler i alt. Der iblandt følgende gratis HDTV kanaler.
På Astra 19.2 øst Pro7 HD, Sat1 HD, Anixe HD, Astra HD og Astra HD+.
På Eurobird9 9 øst Venice.TV HD, MelodyZen.TV HD, Luxe.TV HD og Luxe. TV HD UK.  Det kan forekomme, at der TP’er som ikke er med, selvom man har valgt netværk søgning til. Om det er på grund af fejl på TP listen i modtageren eller om det er på satelliten ved jeg ikke. Man kan blot søge på den manuelt. Hele opsætningen kan gemmes så den senere kan hentes frem hvis man har fået lavet mindre heldige ændringer. UR opsætningen gemmes ikke men vender tilbage til default ved hentning af data. PIN koden for at gemme er 2606.
I Ur opsætning kan der vælges offset fra GMT og sommertid til/fra. Man kan også vælge at uret altid skal opdateres fra bestemte Trsnspondere (TP) . Så risikerer man ikke at uret pludselig får en forkert tid fra fjerne lande som jeg kunne opleve på min ældre Nokia. Hvor tiden pludselig kunne være op til en time forkert.

Udgange

 

 Modtageren har følgende udgange. HDMI, YUV(Component), CVBS, Scart, audio L/R, Spdif optisk digital audio, RS232 og USB. Der skal knyttes en kommentar til Scart/YPbPr omskifteren på bagsiden. I stilling Scart vil der være RGB signal i Scart stikket (ikke testet med sikkerhed) men så er der kun 576i opløsning i HDMI og YUV udgangene. I stilling YPbPr er der fuld HDTV opløsning i HDMI og YUV udgangene, men kun CVBS og S-Video i Scart stikket. Opløsning på HDMI og YUV udgangene kan vælges til 1080i, 720P, 576P og Auto, i auto vælges automatisk samme  opløsning som den valgte kanal. Dette giver en forøget skiftetid, hvis man skifter til en kanal med en anden opløsning. Hvis man skal have lyd på TV’et via HDMI i alle tilfælde skal man vælge PCM som Digital udgang. Hvorimod min surround receiver via Spdif giver lyd uanset indstilling og viser også om det er AC3 5.1 lyd eller almindelig stereo. RS232 og USB benyttes til Software opdatering og til overførsler af kanaler til redigering på PC.

Kanal redigering

Kanal listerne kan redigeres på næsten alle tænkelige måder. Hoved kanallisten med alle de søgte kanaler, kan kanalerne omdøbes, flyttes, låses, slettes og sorteres på diverse måder.

topfieldtf7700organize

På dette billede er der lidt kludder i de danske OSD tekster.
Der kan oprettes op til 30 favorit lister med op til 100 kanaler i hver.  Favorit navnene kan omdøbes tilføjes og slettes. Der kan tilføjes og fjernes kanaler fra listerne og rækkefølgen i listen kan ændres.

Daglig brug

Når man har valgt en favorit liste fra fjernbetjeningen vil P+,P- kun zappe igennem kanalerne i denne liste, samtidig vises i øverste højre hjørne ved hver kanalskift hvilken favoritliste man har valgt. Hvorimod hvis man trykker OK knappen får man en liste over alle kanaler man kan her f.eks. vælge at få dem sorteret alfabetisk. Hvis man holder P+/P- nede blader modtageren meget hurtigt gennem kanalerne så man hurtigt kan finde den man vil. Man kan også blot taste kanal nummeret ind hvis man kan huske det. Ved hver kanal skifte vises en info linie som indeholder en mængde information.

topfieldtf7700osd

Der vises Kanal nummer og navn, signal styrke/kvalitet, information om det sendte program, er kanalen kodet, sender den tekst TV, undertekst, sendes der Dolby lyd, på Canal+ kanalerne er der desuden en aldersgrænse hvis filmen er uegnet for børn. I øverste højre hjørne skifttes mellem at vise Satellite navn TP frekvens polaritet og opløsning SD/HD. Med et  ekstra tryk på i tasten vises udvidet information om det sendte program.

topfieldtf7700info

Hvis man zapper meget mellem kanalerne kan det ske at den ikke vil decode en CD kanal man får beskeden kanalen er kodet eller sender ikke. Problemet løses ved at slukke til standby og tænde igen. Problemet opstår aldrig mens man ser på en kanal.

Timer indstilling

Der kan indstilles timer til brug for optagelser på en extern HD/DVD optager. Timeren har en antal forskellige funktioner.

topfieldtf7700timer

Man kan vælge en gang, hver dag, alle weekends (lørdag, søndag), hver uge og alle hverdage (mandag til fredag). Her er en lidt uheldig oversættelse af det engelske ord ’weekday’ som betyder (mandag til fredag) er blevet til ’ugedag’ på dansk. Her kunne jeg godt have ønsket en slut tid i stedet for en varighed man skal lige side og regne lidt hver gang. Desuden er den tændt ca. 3 minutter længere end indstillet varighed. En engangs indstilling slettes automatisk efter brug.

Tekst TV

Det har ikke været muligt at finde noget steder hvor mange tekst TV sider der er plads til i modtageren. Men hvis jeg på DR1 starter på side 110 nyhederne kan jeg blade alle nyheds siderne igennem uden ventetid. Tekst TV sendes ikke via signalet til TV’et så vidt jeg kan konstatere.

topfieldtf7700teksttv

EPG

EPG er lidt svingende på et stor antal af de tyske kanaler på astra er der EPG for ca. 1 uge. På CD’s canaler er der på de kanaler som ligger på samme TP som EPG-data EPG for ca. 2 dage. For alle andre CD kanaler er kun nu og næste og på nogle få er der ingen EPG.

topfieldtf7700epg

Kanalredigerings program

Man kan på www.i-topfield.com downloade et redigering program ’Vega’ programmet findes i en XP og i en Vista udgave. XP udgaven kan også køre på W2000. Med programmet kan man via RS232 hente kanal listerne m.m. fra modtageren redigere i dem og sende dem tilbage til modtageren.

topfieldtf7700edit

Desværre er der nogle ting man ikke kan i dette program som f.eks. at flytte rækkefølgen af kanaler i en favorit liste. Jeg glæder mig til når der forhåbentlig kommer en ’setedit’ (programmet som er lavet til et utal sat modtagere) udgave til denne modtager.

Software opdatering

Softwaren i modtageren kan opdateres på flere måder. Med kabel fra PC til RS232 eller USB stikket, eller med en USB nøgle. Selv foretrækker jeg USB nøglen man henter softwaren på   www.i-topfield.com og kopierer den ned på nøglen stikker nøglen bagi modtageren og vælger opdatering via USB. Modtageren var ved modtagelse forsynet med SW ver.  7.00.44 den blev straks opdateret til den seneste der kan downloades ver. 7.00.64. Husk kun at benytte software med den rigtige systemkode.

Konklusion:
En helt igennem kanon modtager med flot billed kvalitet og få eller ubetydelige problemer (bug). Efter ca. 1 måneds brug kan jeg give følgende status.

Positivt:
•      Modtageren fungerer med CD’s HDTV kort fra deres Sagem modtager.
•      Den månedlige opdatering af kortet fra CD fungerer.
•      Modtageren har ikke på noget tidspunkt låst sig op så det har været nødvendigt at tage strømmen fra på væggen.
•      Billedet har ikke på noget tidspunkt frosset under modtagelse af HDTV.
•      Der er alle muligheder for redigering af kanaler og satelliter.

 

Negativt:
•      Manglende EPG på CD’s kanaler.
•      Små fejl på danske menu tekster, et par steder er flyt blevet til fly.
•      Decodning af kodede kanaler fejler somme tider ved ivrig zapning.
•      UR opsætning gemmes ikke ved gemning af system data.

DIGITALT.TV takker Erik Madsen for udarbejdelsen af denne udførlige test.

I samme kategori

Back to top button