Viasat tabte sag om ny bindning ved tillægsabonnementer

| torsdag 10. nov, 2011 09:45 | 0 Kommentarer

Forbrugerstyrelsen TV dommeForbrugerklagenævnet har afgjort en sag til en kundes fordel, der indebærer at Viasat ikke må genstarte bindingsperiode uden tilsagn fra kunden ved bestilling af tillægsabonnement.

Sagen drejer sig om en forbruger, der blev telefonisk kontaktet af sin Viasat, der tilbød et tillægsabonnement på HD-kanaler i 12 måneder, hvoraf de første tre måneder var gratis. Forbrugeren takkede ja til tilbuddet.

Da forbrugeren kort tid efter ønskede at opsige sit fulde abonnement med tre måneders varsel – det vil sige både hoved- og tillægsabonnementet – meddelte Viasat, at opsigelsen af begge abonnementer tidligst kunne træde i kraft året efter. Viasat forklarede, at bindingsperioden på hovedabonnementet automatisk var blevet ændret til 12 måneder, da forbrugeren tegnede tillægsabonnementet.

Forbrugeren klagede til Viasat, fordi han ikke havde accepteret en ny bindingsperiode, da han tegnede et tillægsabonnement. Viasat afviste dog forbrugerens klage med, at tillægsabonnementet fulgte hovedabonnementet, og at der derfor var tale om en ny bindingsperiode.

Sagen endte i Forbrugerklagenævnet, som altså nu har givet forbrugeren ret i klagen.

”Forbrugerklagenævnet har vurderet, at tv-udbyderen ikke havde ret til at ændre bindingsperioden på hovedabonnementet til 12 måneder, blot fordi forbrugeren tegnede et nyt tillægsabonnement. Den nye bindingsperiode var derfor ugyldig, og da forbrugeren havde været kunde hos tv-udbyderen gennem flere år, kunne han opsige sit hovedabonnement med tre måneders varsel,” siger specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Henrik L. Sedenmark.

Et flertal i Forbrugerklagenævnet mente derudover, at det ikke fremgik tydeligt nok af aftalevilkårene, at tillægsabonnementet kun kunne bruges sammen med hovedabonnementet.

”Desuden fastslog flertallet i Forbrugerklagenævnet, at det generelt var uklart, hvor lang opsigelsesfristen var for begge abonnementer. Forbrugeren havde derfor ret til også at opsige tillægsabonnementet,” siger Henrik L. Sedenmark.

Kunden skal nu have skal have over 3.000 kroner tilbage – plus renter.

Kilde: Politiken/Forbrugerklagenævnet

Del på:

Gemt under:: Viasat