BoxerBranche-Nyt

To modeller i spil i ny DVB-T Gatekeeper tilladelse

Tolne senderen 1Kulturministeriet har udsendt høringsbrev i forbindelse med udstedelse af ny Gatekeeper tilladelse på det terrestriske sendenet.

Den nuværende tilladelse til gatekeeper til at distribuere jordbaseret, digitalt tv (DTT) udløber den 3. april 2020, som bekendt er det Boxer der pt. har denne.

Boxer er som bekendt solgt til SE, der i forvejen ejer Stofa, et salg der stadigvæk mangler godkendelse hos konkurrencemyndighederne

Der lægges op til at den nye tilladelse kommer til at være for en periode på 10 år, med udløb i 2030.

Af høringsbrevet kan man se at to alternative udgaver sendes i høring (Model A og Model B)

  • Model A: I denne model udbydes samtlige de til rådighed værende DTT sendemuligheder (minimum fem landsdækkende UHF-sendemuligheder plus en VHF-sendemulighed) til en kommende gatekeeper med pligt til på nærmere angivne vilkår at distribuere ukrypteret tv fra DR, de regionale TV 2- virksomheder m.fl.
  • Model B: I denne model tildeles I/S DigiTV (uden særskilt udbud, jf. radio- og fjernsynslovens § 3, stk. 4) én af de til rådighed værende UHF sendemuligheder med henblik på udsendelse af ukrypteret tv, mens de resterende minimum fire UHF-sendemuligheder samt VHF-sendemuligheden udbydes til en kommende gatekeeper.

Høringen over to alternative udbudsmodeller skyldes et ønske fra kulturministeren og de mediepolitiske ordførere om at høre interesserede parters synspunkter på fordele og ulemper ved de to modeller, inden der træffes endelig beslutning om valg af model. Umiddelbart ses Model A at give den kommercielle distributør de bedste muligheder for at kunne etablere en økonomisk bæredygtig forretningsmodel

Det fremgår også at det er udgangspunktet at både DigiTV og den kommercielle distributør fra 2020 vil benytte DVB-T2 som distributionsstandard og HEVC som standard for komprimering af programmerne. Herved opnås en mere effektiv udnyttelse af frekvenserne og dermed øget kapacitet og plads til programmer. HEVC vil dog kræve udskiftning/opgradering af modtageudstyr i mange husstande.

Udsendelse af antenne-tv i Danmark sker frem til 2020 i kraft af rådigheden over 6 landsdækkende digitale UHF-sendemuligheder (DTT), der hver især kan rumme flere tv-kanaler. Sendemulighederne er p.t. fordelt som følger:

  • DigiTV (der ejes af DR og TV 2 DANMARK) råder over to sendemuligheder (såkaldte MUX) til distribution af ukrypteret antenne-tv. Aktuelt distribueres 9 kanaler, herunder DR’s public service-kanaler.
  • Boxer TV råder over de resterende fire MUX til distribution af betalings-tvkanaler. Aktuelt distribueres 29 betaling-tv-kanaler, bl.a. TV 2. Herudover råder Danmark over én landsdækkende VHF-sendemulighed, der p.t. ikke benyttes.

Det følger af den politiske aftale fra 2015 om en vækstplan for digitalisering i Danmark, at frekvenserne i 700 MHz-båndet, der i dag indgår i de 6 MUX, fra april 2020 i stedet skal anvendes til mobilt bredbånd. Herefter vil der være færre frekvenser til rådighed for DTT, nemlig alene frekvenserne i frekvensbåndet under 700 MHz (470-694 MHz).

 

Kilde: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60623

Relaterede artikler

Back to top button