Stofa

Stofa har opdateret deres Smart TV boks

feature_stofazapperDer er i dag lavet en opdatering på SmartTv-boksen hos Stofa.

Softwaren med versionsnummer 2.1.13 indeholder følgende forbedringer/rettelser:

  • Problemer med at skifte kanal efter fejl (sort skærm) løst.
  • Bedre stabilitet i shop og tv-guide.
  • Løst problem med, at undertekster manglede i visse tilfælde efter kanalskift eller efter en film havde været sat på pause.
  • Lyd-niveau huskes nu også, hvis man slukket boksen. Har niveauet været sat til “lydløs” nustilles det dog stadigvæk.
  • Lyd-niveau er nu opdelt i 20 trin i stedet for kun 10.
  • Trailere stoppes nu, hvis man trykker på stop, fremfor kun at vise brugerfladen igen.
  • Det er nu muligt at benytte venstre/højre piletaster til at justere volumen mens man ser en trailer.
  • Menupunkterne “Indstillinger” og “Hjælp” er nu blevet til ikoner og er tilgængelig alle steder i menuen fremfor kun på forsiden.
  • Ikonet for lydløs tilstand vises ikke længere i menu, shop mv. for at undgå, at det blokerer for information bagved.
  • Diverse mindre grafiske og tekniske fejlrettelser.

I samme kategori

Back to top button