Streamingnyt

Ny rapport fra Kulturministeriet – Danskerne bruger fortsat færre penge på tekstmedier men mere på streaming

De danske husstande har siden 1994 mere end halveret deres forbrug på læste medier som bøger, aviser, ugeblade og magasiner. Når der korrigeres for den generelle prisudvikling, brugte husstandene i 2019 i gennemsnit 2.063 kr. på medier, der primært læses, mens der i 1994 blev brugt 4.341 kr.

Derimod er forbruget på tv- og film-streamingtjenester som Netflix, HBO og TV2 Play igen steget. Her brugte husstandene i 2019 693 kr., hvilket er en stigning fra 584 kr. i 2017. Dertil kommer, at forbruget på kombinerede teletjenester, hvoraf mange giver adgang til især streamingtjenester, også er steget.

Det viser rapporten ”Forbrug”, som Kulturministeriet har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Rapporten belyser de danske husstandes forbrug på medierelaterede produkter i kategorierne medieprodukter, teletjenester og hardware og viser blandt andet, at danskernes ændrede medievaner også slår igennem i husholdningsbudgettet.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Når streamingtjenesterne fylder så meget i danskernes forbrug og dermed i det danske marked, er det også rimeligt, at tjenesterne bidrager økonomisk til dansk indholdsproduktion. Hvordan og hvor meget tjenesterne skal bidrage, skal vi tale om i de kommende medieforhandlinger.

Konkurrencen om vores tid er hård, og der er mange digitale tilbud at vælge imellem. Her bekymrer det mig, at det skrevne ord fylder mindre i danskernes forbrug. Jeg ser dog generelt små tegn på, at medierne er ved at knække koden til digitalt abonnementssalg. Det er godt for demokratiet, hvis vi prioriterer at holde os orienteret om, hvad der foregår i omverdenen. Derfor er det mit ønske, at vi bruger de kommende medieforhandlinger på at drøfte, hvordan vi kan styrke både det skrevne ord og de regionale og lokale medier. ”

Rapporten viser desuden, at:

  • Husstandene bruger færre penge på medierelaterede poster: Danske husstande brugte i 2019 18.219 kr. på medierelaterede produkter og tjenester. Det er 6.831 kr. mindre end det højest opgjorte niveau på 25.050 kr. i 2007. Også fra 2018 til 2019 er forbruget faldet med 508 kr.
  • Kombinerede teletjenester har vundet frem: Danske husstandes forbrug på kombinerede teletjenester med medietjenester som fx HBO og Netflix er steget fra 841 kr. i 2015 til 2.083 kr. i 2019. Derudover bruger husstandene i 2019 615 kr. på kombinerede teletjenester uden medietjenester. Dertil kommer de 693 kr. om året, som danske husstande brugte direkte på tv- og film-streamingtjenester.
  • Musikstreaming er for første gang selvstændigt opgjort: Tallene viser, at husstandene i 2019 brugte 134 kr. på musikstreaming.
  • Medierelaterede poster fylder mere i husstande med en lavere indkomst: Danske husstande bruger i gennemsnit 5,8 % af deres samlede forbrug på medierelaterede poster. For husstande i de to grupper med den laveste samlede indkomst udgør medierelaterede poster derimod 7,6 % og 7,1 % af deres samlede forbrug. I gruppen med den højeste samlede indkomst går 5,0 % af forbruget til medierelaterede poster.
Kilde: Kulturministeriet presse

SkyShowtime 39 kr Annonce

I samme kategori

Back to top button