TV-Nyt

DR kanalændringer – DR K, DR 2, DR 3 og DR Ultra påvirket af spareplan

Med både medieforlig og public service-kontrakten på plads er DR nu klar med en samlet plan for besparelser og udvikling af institutionen frem til 2021.

Der er tale om omfattende forandringer – både i indholdet til danskerne og i organisationen. Med den reducerede økonomi nedbringes antallet af traditionelle tv-kanaler fra seks til tre fra 2020. DR 1 og Ramasjang fortsætter som flow tv-kanaler, mens DR K og DR2 samles under et nyt DR2 med fokus på både samfund og kultur. DR3 og DR Ultra nedlægges som traditionelle flow tv kanaler.

På radioområdet nedbringes DR’s nuværende otte kanaler til fem – P1, P2, P3, P4 og P5. Der vil fremover blive brugt færre kræfter på flow-indhold for til gengæld at kunne prioritere det digitale indhold.

DRTV vil således sammen med DR1 være hovedindgangene til DR’s TV-tilbud, og DR3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer. Under navnet DR2+ bliver der desuden udviklet digitalt samfunds- og kulturstof til DRTV. På radiosiden vil der være styrket fokus på streaming og podcasts.

DR vil fortsat producere indhold til alle grupper i befolkningen, men der vil blive prioriteret hårdt for at koncentrere kræfterne om DR’s styrkepositioner. Områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion bliver markant beskåret. Det giver mulighed for, at den regionale dækning kan styrkes, og at DR’s tv-drama, indhold til små børn, dokumentar samt kor og orkestre går fri af besparelser.

”Vi kører ikke en grønthøster jævnt hen over hele DR, men foretager klare prioriteringer for at kunne satse på de områder, hvor vi kan noget helt særligt. Dem skal vi fastholde og udvikle. Samtidig skal vi være helt åbne om, at konsekvensen er, at der er noget, vi nedprioriterer. Vi skal være modige, ambitiøse og ikke mindst stå ved de valg, vi nu træffer. For samlet set kommer en mindre økonomi, skarpe indholdsmæssige prioriteringer og vores sats på det digitale til at betyde, at DR’s indhold både vil blive brugt mindre og af færre danskere,” siger Maria Rørbye Rønn.

I alt gennemføres der i denne runde besparelser for 420 millioner kroner årligt, når planen er fuldt indfaset i 2021. Der nedlægges ca. 375-400 stillinger i DR, heraf ca. 25 chefstillinger.

t centralt fokus i planen er, at de forholdsmæssigt største besparelser hentes på administrationen i DR, blandt andet ved omfattende organisationsændringer. Med planen gennemfører DR en generel ændring af organisationen og går fra to direktører til én for de administrative funktioner og fra tre til to indholdsdirektører. DR Danmark, DR Kultur og DR Nyheder organiseres i to nye, stærke områder: DR Kultur, Børn og Unge samt DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

Formålet med at gå fra syv til fem direktørområder er at afspejle DR’s nye økonomiske rammer og at skabe et slankere DR.

Det nye område DR Kultur, Børn og Unge får ansvar for blandt andet børne- og ungeområdet, videnskab, livsstil, drama, kultur samt ensembler og Koncerthuset. DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter favner – udover nyheder, DR’s distrikter samt aktualitets- og dokumentarområdet. Målet er blandt andet at styrke de regionale nyheder på den nationale sendeflade.

Udover den nævnte organisationsændring vil der ske en tilpasning af DR Medier. Området halveres bemandingsmæssigt – både gennem flytning af opgaver og gennem besparelser. Fremover vil DR Medier i endnu højere grad fokusere på kerneopgaven med at sætte retning og rammer for DR’s kanaler og tilbud.

DR’s direktion vil efter planen se sådan ud:

Generaldirektør: Maria Rørbye Rønn
Direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion: Nikolas Lyhne-Knudsen
Mediedirektør: Henriette Marienlund
Direktør for Nyheder, Aktualitet og Distrikter: Sandy French
Direktør for Kultur, Børn og Unge: Stillingen forventes opslået snarest. Indtil da vil Henriette Marienlund være fungerende direktør for området.

Kilde: DR presse

I samme kategori

Back to top button