Branche-Nyt

Viaplay satser på rekapitalisering – skal bruge fire milliarder svenske kroner

- 06:30 kom der endelig nyt

Her 6:30 kom der så endelig nyt fra kriseramte Viaplay Group, efter deadline egentlig var ved midnat den 30. november.

Viaplay Group annoncerer et forslag om en omfattende rekapitalisering for at imødekomme sine finansielle forpligtelser på kort sigt og sørge for den fremtidige udvikling af koncernen.

Rekapitaliseringen følger forhandlinger med dets største aktionærer, dets gældsudbydere og dets obligationsejere for at blive enige om en rekapitalisering af koncernen og er underlagt støtte og godkendelser fra aktionærer, gældsudbydere og obligationsejere.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Den foreslåede rekapitalisering omfatter en egenkapitalindsprøjtning på SEK 4 milliarder, som støttes af aktionærer, herunder Canal+ og PPF, ved hjælp af en rettet aktieemission på cirka SEK 3,1 milliarder og en fortegningsemission på cirka SEK 0,9 milliarder, med Nordea Asset Management, der repræsenterer fonde ejer ca. 7,7 procent af kapitalen og stemmerne i koncernen efter at have tilkendegivet en hensigt om at opretholde deres ejerskab ved at deltage i emissionerne og at stemme for forslagene på den ekstraordinære generalforsamling (“EGM”); en nedskrivning på 2 milliarder SEK af eksisterende gældsforpligtelser, hvoraf 0,5 milliarder SEK skal konverteres til egenkapital; en ændring og forlængelse af eksisterende bank- og obligationsforpligtelser på i alt SEK 14,6 mia. og en række selvhjælpstiltag til at forbedre koncernens likviditet og lønsomhed.

Tegningskursen pr. B-aktie er prissat til SEK 1,0 i hver af den rettede aktieemission, fortegningsemissionen og gæld-til-aktie-swap, hvilket betyder en væsentlig udvanding af de eksisterende aktier.

Viaplay-aktien blev ovenpå nyheden sendt ned med 82 pct. fra morgenstunden her 1. december.

Viaplay Group kan blive nødt til at gå i insolvensbehandling

Hvis den ekstraordinære generalforsamling eller obligationsejermøderne ikke stemmer for rekapitaliseringen, eller hvis egenkapitalen ikke er fuldt tegnet, vil koncernen skulle søge andre mindre optimale finansieringsløsninger, og hvis det ikke lykkes, kan koncernen blive nødt til at gå i insolvensbehandling. Egenkapitaltilførslen på SEK 4 mia. vil være et krav fra gældsudbyderne og dets obligationsejere for deres respektive gennemførelse af rekapitaliseringsprogrammet, og som følge heraf kan der forventes betydelige ejerændringer i Viaplay Group ved afslutningen af det foreslåede rekapitaliseringsprogram.

Viaplay Group har reduceret arbejdsstyrken med 30% og i forhold til Q3 resultaterne er det særligt det nordiske annoncemarkeder der var fortsat under pres i 3. kvartal. Viaplay skriver endvidere at de fortsat mærker presset fra højere tidligere forpligtede omkostninger til originalt indhold, indbygget inflation i sportsrettigheder og ugunstige valutaeffekter.

Regnskabet viser, at Viaplay i årets første ni måneder taber knap 6,9 mia. svenske kr. Det svarer til 4,5 mia. danske kr.

Vores salgsforventninger til 2023 for hele året er uændrede, men vi forventer nu et driftstab for hele året før ACI og IAC på ca. SEK 1,0 til 1,15 milliarder på grund af underperformancen af de internationale ikke-kerneaktiviteter. Vores salgs- og lønsomhedsforventninger til vores kerneaktiviteter i 2024 er uændrede, ligesom vores forventning om, at marginer så gradvist vil stige i de følgende år mod den langsigtede målsætning om tocifrede EBIT-marginer, lyder det i Q3 rapporten.

Kilde: Viaplay Group presse

I samme kategori

Back to top button