Branche-Nyt

TV 2 udvider direktionen og laver ny organisering af nyhedsområdet

Når TV 2 i 2021 indleder sin kommende strategiperiode, er det med TV 2 PLAY i den absolutte hovedrolle og som danskernes hoveddør til TV 2s indhold. I samme forbindelse samler TV 2 ansvaret for indholdsområdet inklusive Nyhederne hos indholdsdirektør Lotte Lindegaard.

Lotte Lindegaard indtræder derfor pr. 1. januar 2021 i direktionen på TV 2 og bliver den øverste ansvarlige for hele TV 2s indholdsområde bortset fra Sporten og Marketing, som fortsat har direkte reference til administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen.

Hos TV 2 Nyhederne vender nyhedsdirektør Mikkel Hertz 1. december tilbage i jobbet efter sygeorlov. Han har efter sin sygdom og efter aftale med Anne Stig besluttet at stoppe på direktørposten, men han fortsætter i jobbet, indtil en ny direktør er fundet. Herefter vil Mikkel Hertz efter nærmere aftale med indholdsdirektør Lotte Lindegaard og den kommende nyhedsdirektør overgå til en anden funktion som journalistisk chef.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Lotte Lindegaard har public service-blod i årerne

Når indholdsdirektør Lotte Lindegaard indtræder i TV 2s direktion, består direktionen af i alt fire medlemmer: Administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen, viceadministrerende direktør Flemming Rasmussen, finansdirektør Carsten Topholt og indholdsdirektør Lotte Lindegaard.

– Jeg ved om nogen, hvilke fordele det giver at have et samlet indholdsansvar for både programmer og nyheder. Efter snart halvandet år med en opdeling af de to områder er tiden inde til at samle dem ledelsesmæssigt under en indholdsdirektør og dermed sikre en endnu stærkere indsats i forhold til især den fremtidige public service-leverance til TV 2 PLAY. Lotte Lindegaard har public service-blod i årerne, og hun har det seneste år formået at udvikle TV 2s programindhold med klar prioritering af TV 2 PLAY, hvilket er helt afgørende for TV 2s fremtid. Derudover er Lotte en dygtig strategisk chef, så jeg er meget glad for, at hun træder ind i direktionen, samtidig med at hun får et udvidet ansvar og sikrer fortsat fokus på både nyheds- og programudvikling, siger Anne Engdal Stig Christensen.

TV 2 stærke position på nyhedsområdet skal føres med over på TV 2 PLAY

Lotte Lindegaard har haft en omfattende tv-karriere hos public service-medierne TV 2 og DR. I de seneste godt syv år har hun været TV 2s kanalchef og programdirektør i en periode med stort set konstant seerfremgang til TV 2-familien og betydelig vækst på TV 2 PLAY, og hun glæder sig til de nye udfordringer.

– Jeg er optaget af TV 2s public service-opgave, hvor Nyhederne spiller en helt central rolle, og hvor Danmarks bedste nyhedsredaktioner er med til at sikre TV 2 en stor gennemslagskraft. I en fragmenteret medievirkelighed er det afgørende, at vi som borgere kan søge information hos medier, som vi har tillid til og kan stole på, siger Lotte Lindegaard og fortsætter:

– Over 70 procent af danskernes nyhedssening foregår på TV 2s kanaler og TV 2 Regionerne, og i de kommende år skal TV 2s stærke position på nyhedsområdet føres med over på TV 2 PLAY. Både indhold og organisation skal udvikles til at kunne løse denne opgave, som også skal løftes i resten af TV 2. Jeg ser frem til at give strategisk fokus og ekstra slagkraft, når vi under ét kigger på hele indholdsområdet og dets bidrag til at løfte TV 2 PLAY.

Mikkel Hertz bidrager fra en ny position

Nyhedsdirektør Mikkel Hertz har været på TV 2 i næsten 20 år, og siden 2015 har han været stationens nyhedsdirektør.

– TV 2 står foran en femårig strategiperiode, hvor vores digitale potentiale skal udfoldes. TV 2 PLAY skal vokse markant, og også på Nyhederne venter der en kæmpestor udviklingsopgave. Herudover står vi – i TV 2-koncernen i almindelighed og i Nyhederne i særdeleshed – foran en længerevarende kulturudvikling, hvor normerne for samarbejde skal gentænkes. Det er spændende og nødvendige projekter, som nye kræfter i toppen af Nyhederne bør stå i spidsen for, mens jeg selv vil bidrage fra en ny position, siger Mikkel Hertz og fortsætter:

– Jeg føler, at jeg er ved at være helt ovenpå igen efter behandling for to blodpropper i hjertet. Men det forløb har naturligvis givet anledning til en del personlige overvejelser – herunder også et ønske om arbejdsmæssigt ind imellem at kunne lette foden lidt fra speederen. Derfor er jeg rigtigt glad for den aftale, vi sammen har lavet, for jeg holder umådeligt meget af TV 2 som arbejdsplads.

Afgørende for succesen for Nyhederne og NEWS

Administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen igangsætter nu det rekrutteringsarbejde, som skal føre frem til ansættelsen af en kommende nyhedsdirektør for TV 2.

– Mikkel Hertz har været helt afgørende i den proces, vi startede for år tilbage med at gøre Nyhederne til en tydeligere del af det fælles TV 2. Mens jeg var indholdsdirektør, var Mikkel en del af min indholdsledelse, og han er gået foran, hver gang der skulle skabes tættere samarbejde på tværs, og når opgaven var at udvikle TV 2s økosystem og de enkelte indholdsområder. Inden da var Mikkel Hertz med til at skabe TV 2 NEWS, som er den største tv-succes i Danmark i de seneste mange år. Med sin træfsikkerhed og journalistiske dedikation har Mikkel været helt afgørende for den succes og fornyelse, som kendetegner både Nyhederne og NEWS i dag, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

– Jeg har haft et meget tæt og super godt samarbejde med Mikkel i mange år, og han har været den sikre hånd i mange journalistiske spørgsmål gennem tiden. Derfor er det vigtigt for mig, at Mikkel fortsætter på TV 2 i en rolle, hvor han stadig kan være med til udvikle vores journalistik og værne om vores troværdighed, for han er en af de dygtigste i Danmark på sit felt. Jeg vil gerne takke Mikkel for en utroligt flot indsats som nyhedsdirektør i de seneste fem år.

TV 2s koncernstrategi for årene 2021-2025 præsenteres i begyndelsen af det nye år.

Kilde: TV 2 presse

I samme kategori

Back to top button