Branche-Nyt

TV 2 – Første halvår meget tilfredsstillende

TV2 LogoTV 2s resultat før finansielle poster (EBIT) er forbedret med 109 mio.kr. fra 63 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 172 mio.kr. i 2017.

Forbedringen skyldes dels lavere omkostninger til sportsrettigheder, dels en øget omsætning, som betyder, at TV 2 opjusterer forventningen til resultat før finansielle poster (EBIT) for hele 2017 til 225-275 mio. kr. fra tidligere 200-250 mio. kr.

Den samlede omsætning på 1.382 mio. kr. er steget med knap 5 procent de første seks måneder af 2017, svarende til 64 mio. kr. Reklameomsætningen er steget 3,9 procent, mens abonnementsomsætningen steg 5,8 procent – især drevet af TV 2 PLAY og TV 2 SPORT.

Omkostningerne er forventeligt faldet med 45 mio. kr. i forhold til 2016, som havde et højere omkostningsniveau blandt andet på grund af sportsrettigheder til EM i fodbold.

– Første halvår er særdeles tilfredsstillende finansielt, ikke mindst fordi det er lykkedes at skabe gode resultater i et marked, som er præget af opbrud og international konkurrence. Det er især glædeligt, at reklameomsætningen er steget mere end forventet, og at der fortsat er fremgang for den digitale forretning med vækst i antallet af brugere på både tv2.dk og TV 2 PLAY. På tværs af TV 2s digitale aktiviteter når vi således langt over 1 million danskere dagligt, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, og kalder resultatet historisk godt.

Hun fortsætter:
– TV 2 har fortsat fokus på at levere indhold af høj kvalitet, der lever såvel på tv som på digitale platforme. I første halvdel af 2017 har der – med en oprustning på formater og med nye magasinprogrammer – været markant fremgang både for TV 2 NEWS og for TV 2s nyhedsdækning samlet set, ligesom TV 2 aktuelt har otte danske fiktionsproduktioner i gang. I et fragmenteret marked, hvor forbrugernes vaner ændrer sig markant, er det TV 2s ambition at fastholde en central position i det danske mediebillede med et bredt udbud af relevant kvalitetsindhold, der engagerer danskere i alle aldre.

TV 2-familien opnår i de første seks måneder af 2017 en seerandel blandt alle danskere på 36,8 procent, hvilket er på niveau med 2016. På TV 2s hovedkanal faldt seerandelen med ét procentpoint til 23,9 procent i målgruppen 20-60-årige. Der er betydelig fremgang i seerandele til TV 2 NEWS, TV 2 SPORT og TV 2 FRI.

Læs hele TV 2s halvårsrapport 2017 her.

Kilde: TV 2

I samme kategori

Back to top button