Branche-NytHDTV

Bitrate oversigt – danske tv-udbydere

Denne artikel og dens målinger har ikke til hensigt at udnævne, hvilken tv-udbyder der har den bedste billedekvalitet. Det kan ikke automatisk aflæses i tabellen med bitrate tal, men afhænger af flere forhold.

Selv om de danske tv-leverandører leverer de samme kanaler, så er billedekvaliteten ikke nødvendigvis den samme. TV-udbyderne leverer et komprimeret signal, det vil forenklet sige, at man fjerner noget information, genbruger og arrangerer billeddata på forskellige måder, så det fylder langt mindre. Det gør tv-udbyderne af praktiske og økonomiske årsager. Uden komprimering ville det ikke være teknisk eller økonomisk muligt at levere de mange tv-kanaler.

Billede komprimering illustration

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

En hård komprimeret billede vil stå mere uskarpt,  f.eks. vil på en hårdt komprimeret kanal ved visning af fodbold opleve udtværet græs og utydelige spillere, samt tendens til blokke/firkanter/støj omkring objekter  i billedet.

Bitraten for video angives i Mbit/s og giver udtryk for hvor meget video data der leveres. Denne værdi kan enten være på et fast niveau eller variabel, hvor den svinger alt efter hvor krævende billedindholdet er. I vores målinger synes bitraten at være variabel hos Canal Digital og Boxer. Derfor kan du ikke nødvendigvis aflæse den reelle kvalitet på gennemsnitsværdien, eftersom det mere krævende materiale faktisk leveres i en noget højere bitrate.

Bitrate alene er ikke et entydigt kvalitetsindeks

Selv om bitrate ikke er en endegyldig sandhed, om hvem der leverer den bedste billedekvalitet, så er den dog alligevel relevant. Af andre faktorer der spiller ind, i forhold til billedkvalitet, er kvaliteten af den hardware, der benyttes til komprimeringen. Det er de såkaldte encodere, der foretager komprimieringen og kvaliteten af disse kan variere.  Som tidligere nævnt så spiller det også ind hvorvidt der anvendes statisk eller variabel bitrate.

DIGITALT.TV bringer herunder et overblik over Video bitrate for de to største danske tv-kanaler hos de forskellige udbydere, vi har mulighed for at måle på. Det er Stofa, Canal Digital, Viasat og Boxer. Desuden har vi fået info fra Martin vedr. YouSee og Jacob for Waoo. Kan du levere data for andre tv-udbydere, så er du meget velkommen til en kommentar eller at skrive til os.

Bitrate oversigt – TV kanaler

Og for at slå fast igen, du kan ikke automatisk konkludere at den udbyder med den højeste værdi også har den bedste billedkvalitet

Sådan måler vi bitraten

transedit bitrate

Bitraterne er generelt målt med PC Tuner kort og programmet TransEdit, der er en del af det kendte TV Tuner software DVBViewer. Transedit kan analysere en frekvens og vise alle relevante data herunder bitrater.

mux5 dvbt2 bitrater

Her et øjebliksbillede af Mux 5 DVB-T2 målt via en USB DVB-T2 tuner i TransEdit

Hvem har flest HDTV kanaler?

Se oversigt over HDTV kanaler fordelt på de største danske tv-udbydere i vores HDTV indeks 

I samme kategori

Back to top button