Branche-Nyt

Overskud på TV 2 i 2012

TV2_LogoTV 2s bestyrelse har i dag godkendt årsregnskabet 2012 for TV 2|DANMARK A/S, der viser et resultat før skat på 238 mio. kr. mod 158 mio. kr. i 2011. Overskuddet består af et resultat af fortsættende aktiviteter på 175 mio. kr. og resultat af ophørte aktiviteter – herunder salget af TV 2s aktieandel i TV 2 SPORT A/S – på 63 mio. kr.

– Resultatet er tilfredsstillende – især set i lyset af, at 2012 var et svært år. Abonnementsbetalingen, som blev indført på TV 2s hovedkanal i starten af året, har haft rig lejlighed til at vise sin berettigelse, da reklamemarkedet igen i 2012 var stærkt udfordret. Vi har fået en mere stabil forretningsmodel, der sikrer os en sund økonomi med et solidt overskud, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, som også fremhæver de seneste års systematiske frasalg af aktiviteter udenom kerneforretningen som positivt for TV 2-koncernens økonomi.

Omsætningen i 2012 på 2.455 mio. kr. dækker over et fald på 9 procent på tv-reklameomsætningen og en stigning på 40 procent på tv-abonnementsomsætningen i forhold til 2011 – samlet set en stigning på 6 procent. Driftsomkostningerne for året er på niveau med 2011, hvis der ses bort fra omkostninger til OL og EM i fodbold.

TV 2 Charlie er tredjestørste kanal
TV 2-familiens kommercielle seerandel er i 2012 faldet med 2,7 procentpoint til 53,1 procent. TV 2s hovedkanal har oplevet et fald fra 41,4 procent i 2011 til 38,0, mens både TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er steget i kommercielle seerandele.

– At TV 2 Charlie i 2012 er vokset og har indtaget pladsen som den tredjestørste kanal er en ubetinget glædelig nyhed. Desværre fortæller seertallene på hovedkanalen ikke samme gode historie, selv om året har budt på mange programmæssige lyspunkter. Årsagen til faldet i seerandele skal findes flere steder, og vi må indstille os på en ny virkelighed for TV 2. Vi kan med det gode resultat nu fuldt ud fokusere på denne udfordring og styrke vores strategiske arbejde med programindholdet, siger Merete Eldrup.

Et historisk år
– 2012 er kendetegnet ved at være et historisk år, hvor TV 2 med indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen har fået sin handlefrihed tilbage. Vi ser nu den fulde økonomiske effekt af denturnaround, som ledelsen – godt bakket op af medarbejderne – har arbejdet målrettet med siden 2008, siger TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

En uafhængig finansiel rådgiver har på vegne af Staten gennemført en analyse af TV 2s kapitalstruktur som led i EU-Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen. På baggrund af denne indstilles det til generalforsamlingen, at der udloddes udbytte til Staten på 135 mio. kr. TV 2s generalforsamling afholdes 23. april 2013.

Forventningerne til 2013 er afhængige af udviklingen på reklamemarkedet og hovedkanalens seertal. Resultatet vil derudover blive påvirket af driftsinvesteringerne i TV 2-familiens nye kanal, TV 2 Fri, der går i luften 5. maj 2013.

Se TV 2s årsregnskabsmeddelelse via dette link og TV 2s årsrapport her.

Kilde: TV 2

I samme kategori

Back to top button