Streamingnyt

Lovforslag om streamingtjenesternes kulturbidrag er sendt i høring

Lovforslaget vil medføre, at streamingtjenester skal betale et årligt kulturbidrag på 6 pct. af deres omsætning i Danmark. Det omfatter både abonnementstjenester og tjenester, der tilbyder online filmudlejning. Midlerne skal gå til at styrke produktionen af dansksprogede film og serier.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har i går sendt regeringens lovforslag om kulturbidrag i høring. Lovforslaget er en del af udmøntningen af den medieaftale, der blev indgået den 21. maj 2022 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
“Jeg er stolt over, at vi har lavet en politisk aftale om kulturbidraget. Denne regering har fra start sat sig for at styrke dansk public service og tage initiativ til, at streamingtjenesterne bidrager mere til dansksprogede film og serier. Det er vigtigt for os som land, at vi også i fremtiden har film, serier og dokumentarer af høj kvalitet på vores eget sprog, som kan samle os. Det vil kulturbidraget være med til at sikre i et lille land som vores med et lille sprogområde. I dag bidrager mange store streamingtjenester ikke nok. Det udfordrer grundlaget for danske produktioner og rettighedshavere. Med et kulturbidrag på 6 pct. kommer der helt konkret flere penge til at producere gode dansksprogede film, serier og dokumentarer. Forslaget er nu i høring, og jeg ser meget frem til at modtage høringssvarene. Når høringsfristen er udløbet, vil jeg sammen med de andre aftalepartier tage et samlet blik på de forslag, der er kommet ind.”

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Det indgik i den politiske aftale, at kulturbidraget for streamingtjenesterne medietjenesteudbyderne) skal være på 6 pct. af tjenesternes omsætning i Danmark.

Aftalepartierne blev endvidere enige om, at provenuet fra kulturbidraget skal fordeles med 50 pct. til en public service-pulje samt 50 pct. til at øge tilskuddet til dansksprogede film.

Pligten til at betale et kulturbidrag vil gælde for streamingtjenester, der udbyder film og serier on demand, og omfatter både de tjenester, der udbyder streamingabonnementer, og dem der er baseret på enkelttransaktioner som eksempelvis online ”filmudlejning”. Gratis-abonnementer, hvor forbrugeren ikke betaler penge for abonnementet, men i stedet accepterer at se reklamer eller afgiver sine data som modydelse, vil også blive omfattet.

Kulturbidragsordningen alene skal gælde medietjenesteudbydere, der har en årlig omsætning på over 15 mio. kr. for ikke at ramme mindre virksomheder unødigt hårdt eller begrænse nye aktørers adgang til streamingmarkedet.

Lovforslaget er i høring til og med den 12. september 2022.

Læs lovforslaget her.

Kilde: Kulturministeriet

SkyShowtime 39 kr Annonce

I samme kategori

Back to top button