Branche-Nyt

Fusionen mellem Eniig og SE godkendt – Norlys er det nye navn

Fusionen mellem Eniig og SE blev tirsdag den 25. juni godkendt af Konkurrencerådet. Norlys bliver dermed Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med flere end 700.000 andelshavere, cirka 1,5 million kundeforhold og 2.500 ansatte. Norlys vil blandt andet bruge kræfterne på at skabe flere valgmuligheder for kunderne gennem det fortsatte arbejde med åbning af fibernettet.

Med konkurrencemyndighedernes godkendelse kan Eniig og SE begynde arbejdet med etableringen af Norlys. Den ambitiøse målsætning er at skabe en koncern, som via stordrift, skala og et stærkt kapitalgrundlag vil være i stand til at håndtere fremtidige muligheder og udfordringer i en energi- og telesektor under markant forandring både markedsmæssigt og regulatorisk.

Jens Erik Platz, nuværende bestyrelsesformand i SE og kommende bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a., ser frem til at forene de to selskabers kræfter til gavn for både andelshavere, kunder og medarbejdere:

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

”Med Norlys vil vi skabe en virksomhed, der kan realisere et kæmpe potentiale. Et potentiale, der er meget større, end hvis SE og Eniig arbejdede hver for sig. Vi skal skabe bedre kundeoplevelser og samtidig påvirke den danske samfundsudvikling gennem grøn omstilling og digitalisering. Det er en stor opgave, og for at få resultater i energi- og telesektoren skal vi omsætte de nye teknologiske muligheder til løsninger, der skaber værdi for kunderne. Og dét kan vi med et nyt, samlet Norlys.”

Fordele for kunder og andelshavere

Norlys har mere end 700.000 andelshavere, og det skal være attraktivt at være andelshaver i Norlys – også om mange år. Elkunderne skal sikres lave tariffer og høj forsyningssikkerhed, mens fiber- og telekunderne skal tilbydes de bedst mulige løsninger på markedet.

”Internettet bliver mere og mere anerkendt som kritisk infrastruktur, en livsnerve for såvel erhvervsdrivende som private. Som en del af fusionsgrundlaget har vi derfor lovet, at alle andelshavere i Norlys skal have adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023. Derudover følger Norlys en klar strategi om åbning af nettet for at give kunderne større valgfrihed omkring TV og internet – det er vi allerede godt i gang med, og den udvikling fortsætter,” forklarer Niels Duedahl, som bliver administrerende direktør i Norlys.

Norlys vil med sin størrelse kunne gøre en reel forskel for kunder, andelshavere, medarbejdere, partnere og samfundet generelt. Samtidig er det vigtigt at bevare den lokale forankring. Det kan for eksempel foregå gennem de Norlys-vækstpuljer, der støtter projekter, der skal være med til at udvikle lokalområderne. Bestyrelsesformand Jens Erik Platz er meget bevidst om Norlys-koncernens samfundsansvar:

”Vi ser ind i markante investeringer i perioden 2020-25, hvor vi skal arbejde langsigtet med at sikre, at vores infrastruktur kan håndtere det øgede pres fra eksempelvis flere varmepumper, vindmøller og elbiler. Vi får store muligheder for både at udøve politisk indflydelse og præge markedet og samfundsudviklingen. Det stiller krav om, at vi mestrer den svære balance i at være modige og varsomme på samme tid, men også at vi kan forvalte vores muligheder og andelshavernes kapital optimalt.”

Niels Duedahl bliver administrerende direktør i Norlys a.m.b.a., Martin Romvig bliver viceadministrerende direktør, og Gert Vinther Jørgensen bliver økonomidirektør. Den nye bestyrelsesformand bliver Jens Erik Platz (SE) og næstformanden bliver Christian Greve (Eniig). Koncernen får hovedsæde i Silkeborg samt en række lokationer rundt omkring i landet.

Fakta:

  • Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr., samlede aktiver på ca. 30 mia. kr., en omsætning på ca. 10 mia. kr. og en driftsindtjening (EBITDA) på ca. 2 mia. kr.
  • Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1,5 million kundeforhold
  • Norlys a.m.b.a. ejer betydelige infrastrukturer i Danmark og dækker mere end 40 % af den danske geografi.
  • Selskabet OpenNet, hvor Eniig og SE i forvejen samarbejder om at fremme åbningen af fibernettene i Danmark, vil fortsætte som uafhængigt selskab, der kan styrke konkurrencen og Danmarks digitalisering.
Kilde: Pressemeddelelse

Prøv C More med Britbox indhold til 0 kr. i 14 dage
Bestil her reklame-link

I samme kategori

Back to top button