Hjem Fora Mediepolitik Mediepolitisk aftale for 2011 – 2014, herunder mere valgfrihed… Re:Mediepolitisk aftale for 2011 – 2014, herunder mere valgfrihed…

#58024

Anonym

At komme med den udmelding, at det skulle få omgående virkning, er vist lidt forhastet, ifølge dette uddrag fra medieforliget:

 

7. MERE VALGFRIHED FOR DE DANSKE TV-SEERE.

 · Mange danske tv-seere er via lokalplaner mv. bundet til en bestemt tv-leverandør og får på den måde ikke i tilstrækkelig grad glæde af det stadigt stigende antal leverandører og muligheden for at vælge mellem tilbud, der varierer i pris og indhold.

 · Med henblik på at fjerne forhindringerne for det frie valg af leverandør af tv-programmer og dermed øge konkurrencen på dette område er det hensigten at afskaffe de gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Det vil ske gennem en ændring af planloven. Mulighederne i planloven for varetagelse af arkitektoniske hensyn opretholdes, da der kan være behov for en vis regulering af opsætningen af paraboler og udvendige antenner.

 · Nyordningen indebærer, at der ikke fremover i lokalplaner kan fastsættes regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Som udgangspunkt skal det gøres muligt for de enkelte husstande at frigøre sig fra de gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etablering af overgangsordninger mv. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme som følge heraf.

 · I lyset af den teknologiske udvikling på området, som giver de enkelte husstande mulighed for selv at etablere tv-forsyning på en nem og billig måde, er der behov for at se på, om de gældende regler på boligområdet fortsat er hensigtsmæssige, herunder i hvilket omfang de enkelte husstandes muligheder for frit valg af tv-forsyning kan styrkes. Også på dette område gælder det, at det ved overgangsordninger skal sikres, at ejerne af de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer økonomisk i klemme som følge af eventuelle ændringer på området.

 

Mon ikke, der kommer til at gå et pænt stykke tid, før det bliver til virkelighed?