Branche-Nyt

DR’s bestyrelse skal hastebehandles

DR’s bestyrelses beskikkelsesperiode udløber til nytår. Regeringen anmoder derfor nu Folketinget om at hastebehandle et lovforslag, der skal genbeskikke DR’s nuværende bestyrelse for to år.

Lovforslaget genbeskikker DR’s bestyrelse for to år samt præciserer den gældende udpegningspraksis, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre medieaftalen fra maj 2022 med tilpasninger, og det fremgår af medieaftalen, at DR’s nuværende bestyrelse skal genbeskikkes for to år. I den periode skal et udvalg udarbejde forslag til en ny model for udpegning af DR’s bestyrelse, som kan understøtte udviklingen af DR som en moderne medievirksomhed.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Lovforslaget om forlængelse af DR’s bestyrelse er blevet forsinket af valget. Da DR’s nuværende bestyrelse udløber ved årsskiftet, vil jeg derfor fremsætte et lovforslag, der genbeskikker den nuværende bestyrelse. Jeg håber, at Folketinget vil bakke op om hastebehandlingen af lovforslaget. Det her er det første initiativ i medieaftalen, som regeringen fører ud i livet. I den kommende tid vil jeg kaste mig over de andre dele af medieaftalen.”

DR’s bestyrelse består af 11 medlemmer. Tre af medlemmerne, herunder formanden, er udpeget af kulturministeren. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren og Folketingets seks største partier efter indstillinger fra partierne. Derudover er der to medarbejdervalgte medlemmer. Den nuværende bestyrelse blev beskikket i 2019.

Kilde: Kulturministeriet presse

creativeref:1100l97140

I samme kategori

Back to top button