Branche-Nyt

DR fremlægger strategi frem mod 2025

DR har torsdag offentliggjort en publikation, der både beskriver strategien frem mod 2025 og DR’s prioriteter i forhold til et kommende medieforlig.

Centralt står et ønske om at bringe danskerne sammen om det vigtige samt ambitioner for public service på områderne demokrati, kultur og fællesskaber.

– I løbet af foråret 2019 er der blevet arbejdet på en ny og tydelig retning og strategi for fremtidens DR. Både bestyrelsen, chefer, medarbejdere og ikke mindst borgerne har givet deres svar på, hvad der er selve essensen af DR. Det omsætter vi nu i en mission og vision og klare public service-ambitioner, når det gælder demokrati, kultur og fællesskaber. Det er ekstremt vigtigt, at vi klart definerer, hvordan vi ser DR’s rolle. Samtidig vil vi også gøre det klart for alle, at trods de store besparelser i 2018, har DR fortsat en helt central rolle i at bringe danskerne sammen om det, der er vigtigt – demokratiet, kulturen og vores fællesskaber i Danmark, siger DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Strategiske nybrud
I udgivelsen ’Sammen om det vigtige’ fremlægger DR en række strategiske nybrud. Udover at fokusere indsatsen omkring de tre public service-ambitioner præsenterer DR under overskriften ’Værdi over volumen’ en ny tilgang til at måle succes. Det vil stadig være afgørende for DR at bringe danskerne sammen og nå alle dele af befolkningen. Men fremfor seertal og seerandele vil DR i højere grad fokusere på, om brugerne oplever værdi af DR’s indhold. En ny, løbende måling af værdiskabelse fokuserer på tilfredshed, kvalitet, relevans og om indholdet var ”tiden værd”. Målsætningen er, at tre ud af fire danskere oplever, at DR´s indhold skaber konkret værdi for dem. Maria Rørbye Rønn påpeger, at det dækker over et stort strategisk skifte for DR:

– Der har været gode grunde til, at seertal og den slags parametre har fyldt en del hos DR de seneste mange år. Det var afgørende for os ikke blot at lave striptease i mørket, men faktisk sikre at befolkningen så og lyttede til det, vi sendte. Men et tydeligere og mindre DR kombineret med global konkurrence og en digital virkelighed betyder, at vores rolle ændrer sig. Succes er ikke kun en masse timers forbrug af DR’s indhold som baggrundstæppe til hver eneste kop aftenkaffe i de danske hjem. Men når danskerne tuner ind på os, skal de opleve, at de er en del af noget vigtigt, som skaber værdi, siger hun.

Mens den overordnede målsætning handler om værdi, defineres der også nogle underliggende målsætninger for særligt udvalgte områder, hvor det er afgørende, at DR når alle dele af befolkningen med public service.

Ambitionen er, at:

  • 90 procent af befolkningen bruger DR’s nyhedstilbud i løbet af en uge
  • 90 procent af børn og unge bruger et tilbud fra DR i løbet af en uge
  • 80 procent af befolkningen bruger DR’s digitale tilbud i løbet af en uge
  • 60 procent af befolkningen bruger DR’s streamingtjeneste i løbet af en uge

Generaldirektøren minder om, at hvis DR skal nå i mål med alle disse ambitioner, kræver det politisk opbakning og handling. Den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018 en aftale, der pålagde DR markante besparelser. DR har allerede i 2018 truffet beslutning om besparelser på 420 millioner kroner. Konsekvensen har været massive afskedigelser og stillingsnedlæggelser og vil desuden betyde lukning af en række kanaler og programmer til nytår.

– Med vores nye strategi frem mod 2025 tager vi os den frihed selv at pege på, at DR fortsat har en vigtig rolle både i forhold til at understøtte et stærkt demokrati med oplyste borgere og i forhold til den danske kultur. Det samme gælder vores evne til at binde Danmark og danskerne sammen i fællesskaber. Derfor er mit store håb til de kommende medieforhandlinger, at et politisk flertal vil arbejde for, at public service i Danmark styrkes, og at der ikke gennemføres flere besparelser i de kommende år. Det er klart, at hvis der ikke gøres noget ved de yderligere nedskæringer på 255 millioner kroner, der venter ude i horisonten, så er vi tvunget til at revurdere de ambitioner, vi nu har lagt frem, udtaler Maria Rørbye Rønn.

Den samlede publikation kan ses på dr.dk/publikationer

Samlet set vil DR fra 2020 sende ca. 26.000 færre timers radio og ca. 22.500 færre timers tv årligt. Det svarer til en nedgang i antallet af timer på radio på ca. 25 pct. og antallet af timer på tv på ca. 50 pct. i forhold til 2018.

Kilde: DR presse

I samme kategori

Back to top button