Branche-Nyt

Bred aftale skal sikre dansk bredbånd og mobil i digital topklasse

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen indeholder både de overordnede rammer for dansk telepolitik samt seks konkrete understøttende initiativer, der skal fremme god dækning, nye teknologier og gode rammevilkår for telebranchens investeringer.

”Vi baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Jeg er glad for og stolt over, at hele Folketinget nu står bag dansk telepolitik og indsatsen for god dækning i Danmark. Vi er enige om, at dansk telepolitik fortsat skal bygge på principperne om markedsbaseret udrulning af nettene og teknologineutral regulering.” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Udover de overordnede rammer sætter aftalen blandt andet fokus på kommunernes rammer for at understøtte god dækning, og hvad teleselskaberne betaler i masteleje, når de skal opsætte mobilmaster. Derudover skal Danmark være i front, når det drejer sig om 5G, som er fremtidens lynhurtige mobilteknologi, og som bl.a. kan bruges til at understøtte selvkørende biler,

“Med aftalen er der også enighed om at afsætte 60 mio. kr. yderligere til den succesfulde bredbåndspulje i 2018, så der i år samlet er 100 mio. kr til bredbåndspuljen og at målrette puljen yderligere mod tyndtbefolkede områder” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Aftalen har følgende nøgleelementer:

  • Det er i udgangspunktet markedet selv, der skal udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, der hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå ud.
  • Telepolitikken skal fremme, at der er adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.
  • Bredbåndspuljen forøges med yderligere 60 mio. kr. i 2018 og målrettes i højere grad mod tyndtbefolkede områder.
  • Der sættes klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.
  • Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de lokalt skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur, herunder i forhold til masteleje.
  • Der nedsættes et nyt brancheforum. Forummet skal bl.a. se på, hvordan eventuelle administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, om der kan skabes et miljø for test af nye 5G-tjenester i Danmark, samt hvordan disse kan bidrage til skabe vækst og udvikling i hele landet.

TDC tilfreds med aftale

– Vi finder det meget positivt, at der nu er indgået et bredt teleforlig. Det skaber i sig selv ro og forudsigelighed, hvilket er helt afgørende for de store investeringer, som TDC planlægger de kommende år, siger Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC Group.

– Det er også det eneste rigtige, at markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering er fastholdt som bærende principper i teleforliget.

Fjerne usikkerhed

– I TDC vil vi gerne kvittere for den fokus, der er i teleforliget på at sikre telebranchen gode og forudsigelige rammevilkår. Det synes vi, er helt afgørende i forliget, og vi ser frem til, at de konkrete initiativer omkring rammevilkårene bliver gennemført, siger Jens Aaløse.

– Det gælder også de initiativer, som kan fremme udrulningen af 5G. Man vurderer i forliget, at dette fokus vil medvirke til, at dækningen i alle egne af landet konstant kan blive forbedret, og at kapaciteten i nettene vil blive øget. Den forventning er TDC fortsat helt klar til at levere på.

– Det er vigtigt, at der nu skabes helt klare rammer for, hvordan kommunerne kan agere på teleområdet. Det vil fjerne den usikkerhed, der har været på området de senere år.

God ændring af bredbåndspulje

– I TDC havde vi gerne set, at der i teleforliget var formuleret en direkte målsætning om at sikre åben og lige adgang til alle telenetværk i Danmark. Det ville have været til gavn for konkurrencen på telemarkedet at sikre åbning af de lukkede net, forklarer TDC-direktøren.

– Vi er også tilfredse med ændringerne i bredbåndspuljen. Det er godt, at den har fået en bredere politisk forankring, og det er oplagt, at det er yderområderne, der skal tilgodeses – det er helt i tråd med, hvordan vi med YouSees landdistriktsinitiativ hjælper danskere med bedre bredbånd.

TDC Group forbinder danskerne og har en klar ambition om at gøre det enklere og bedre for kunderne at få adgang til digitale tjenester og indhold. Virksomheden er Danmarks foretrukne udbyder af kommunikations- og underholdningstjenester i hjemmet og på farten. YouSee, Telmore, Fullrate og Blockbuster giver danskerne hurtig og let adgang til massevis af musik, film og tv på alle platforme når som helst og hvor som helst. TDC Erhverv skaber fremtidens vækst i såvel store som små danske virksomheder gennem digitale og enkle løsninger. I Norge leverer TDC Group mobil, tv og bredbånd til norske hjem via selskabet Get, der er Norges hurtigst voksende bredbåndsudbyder.

I samme kategori

Back to top button