NorlysBranche-Nyt

Boxer TV fortsætter som distributør på det terrestriske sendenet

Radio- og tv-nævnet igangsatte den 20. december 2017 udbud af minimum fire jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele landet.

Udbuddet blev afholdt som en såkaldt skønhedskonkurrence. Radio- og tv-nævnet har den 6. juni 2018 udstedt tilladelse til Boxer TV A/S, der allerede i dag er distributør af digitalt tv i DTT-nettet.

Boxers nuværende distributionstilladelse udløber den 3. april 2020. Den 4. april 2020 skal Boxer begynde distribution af digitalt tv på baggrund af den nye tilladelse.

Frem til denne dato skal Boxer bl.a. sikre en række tekniske tilpasninger af DTT- sendenettet. Udbuddet er gennemført på baggrund af bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Den nye tilladelse træder i kraft i dag den 6. juni 2018 og løber frem til og med den 30. juni 2030.

Læs mere om udbuddet og find evalueringsrapport mv.

I samme kategori

Back to top button