Radio og Podcast Nyt

Unge hører radio på farten – pensionister lytter hjemme

En opgørelse, som Kantar Gallup Radio-Meter har lavet for Slots- og Kulturstyrelsen, viser at præcis 50 procent af al radiolytning foregår inden for hjemmets fire vægge, mens 50 procent foregår på farten eller hos andre. Tallene kommer frem i Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport ’Mediernes udvikling i Danmark’, der kom i den forgangne uge.

Ligesom i så mange andre tilfælde er der store forskelle på, hvordan unge og ældre bruger mediet.

– Med undtagelse af de 12-18-årige er der nemlig en klar sammenhæng mellem alder og radiolytningens lokation. Jo yngre aldersgruppe, desto større andel af radiolytningen foregår uden for hjemmet, konkluderer Slots- og Kulturstyrelsen i rapporten.

De 19-34-årige er klart den aldersgruppe, der lytter mest til radio på farten, men derimod tænder for den i særligt stort omfang derhjemme. Fordelingen er helt præcist 77 procent ude over for 23 procent hjemme.

Også hos de 35-54-årige foregår størstedelen af radiolytningen uden for hjemmet – for eksempel via DR’s radioapp eller i bilradioer, mens de 55-69-årige hører lidt mere hjemme end ude. I befolkningen over 70 år er radiolytningen på farten derimod ikke voldsom. Her foregår 80 procent af al radiolytning hjemme.

Til sammenligning var det i 2012 57 procent af al radio, der blev hørt hjemme, og 43 procent på farten, så tallet er altså i vækst.

Så meget lyttede danskerne i gennemsnit til radio i 2018

Sidste år lyttede hver dansker i gennemsnit til radio i 1 time og 47 minutter hver dag – eller fire minutter mindre end året før.

Slots- og Kulturstyrelsens rapport afslører imidlertid, at det var kvinderne, der skar mest ned på radioforbruget. I gennemsnit lyttede de til radio i seks minutter mindre om dagen i 2018 i forhold til 2017, mens mændene kun hørte to minutter mindre.

– Forskellen mellem de to køns radiolytning er igen vokset, således at mænd nu lytter 14 minutter mere til radio om dagen, end kvinder gør, konkluderer Slots- og Kulturstyrelsens rapport.

Ved tidligere lejligheder har DR Medieforskning blandt andet nævnt, at forskellen i mænds og kvinders radiolytning kan skyldes, at mænd i højere grad arbejder på steder, hvor man kan høre radio til arbejdet. Det kan være mekanikere, på byggepladser eller i bilen, mens kvinder – helt generelt betragtet – i højere grad befinder sig i sektorer, hvor radioen ikke spiller. Det kan være sygehuse og plejehjem eller inden for undervisning.

Regionale forskelle i radiolytningen

Med 123 daglige minutter er Vest-, Øst- og Sydsjælland samt Bornholm stadig de regioner, hvor der bliver hørt mest radio om dagen, mens Midtjylland er det sted i landet, hvor radioen kører mindst. Her bliver det til 86 minutter om dagen – eller 37 minutter mindre om dagen, end hvor der bliver hørt mest.

Kilde: DR

I samme kategori

Back to top button