Branche-NytStreamingnyt

Ulovlig streaming – film og serier falder mens sport og tv stiger

Det voksende udbud af lovlige danske og udenlandske streamingtjenester ser omsider ud til at have en positiv virkning på omfanget af ulovlig streaming af film og serier. Gennem 2018 har omfanget af besøg på tjenester, der ikke betaler til rettighedshaverne, været faldende og lå ved årets udgang efter alt at dømme lavere end niveauet for 2016. Samtidig er der dog tegn på øget svindel med bl.a. tv-transmissioner fra store sportsbegivenheder.

Trods faldet for film og serier tøver direktør for RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, med at konkludere, at kurven for alvor er knækket. Dels er det af tekniske grunde svært at sammenligne tallene for 2018 med tidligere år, dels kan eksempelvis enkelte års udbud af film og serier spille ind, mener hun.

”Der kan være ’sæsonmæssige’ forhold, der gør, at trafikken til de ulovlige sites ikke har været så høj i 2018, fx hvis der ikke var lige så mange film/serier der interesserede danskerne som forrige år,” siger Maria Fredenslund.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Formanden for Danske Mediedistributører, Jørgen Stensgaard, er forsigtig optimist:

“Det er meget opmuntrende, at det ser ud til at gå den rigtige vej på dette område, selv om det er for tidligt at konkludere, at vi er lykkedes. Vores holdning vil altid være, at udfordringen med svindel skal løses forretningsmæssigt, og på det punkt er vi kommet langt med attraktive og lovlige løsninger både fra danske og internationale udbydere,” siger Jørgen Stensgaard.

Svært sammenlignelig
Det er RettighedsAlliancen selv, der med hjælp fra et britisk konsulentfirma analyserer trafikken fra danske IP-adresser til hjemmesider med ulovligt indhold. Målingerne viser ikke noget om det faktiske forbrug af de ulovlige tjenester, men trafikken til tjenesternes hjemmesider giver en indikation af deres popularitet og dermed omfanget af ulovlighederne, mener Maria Fredenslund.

c79f8acd 36c4 4e0c a852 3844b2f70d3f
7d946a92 e78e 4b46 b399 ed1fb46c51d9Tallene for danskernes besøg på ulovlige tjenester med film og serier er svære at sammenligne, fordi de bygger på forskelligt grundlag år for år Det store udsving i 2017 skyldtes én bestemt hjemmeside, og tallene viste sig at være for høje. Hen over 2018 skete et jævnt fald. Grafik fra RettighedsAlliancens årsberetning for hhv. 2017 og 2018.

Foreningens målinger har stået på i en årrække, men forskelle i omfang og metoder gør det svært at sammenligne tallene fra tidligere år. Således bygger de seneste tre kalenderårs statistikker på tre forskellige målinger og datakategorier.

  • For 2016 registrerede det britiske konsulentfirma kun trafik fra computere, dvs. PCer og bærbare computere, mens den meget store nettrafik fra smartphone ikke blev indregnet.
  • I 2017 kom smartphone med i statistikken, men analysen af danske netbrugeres mobiladfærd var beregnet på basis af globale tal, som – viste det sig – gav et skævt billede.
  • Fra 2018 er målingerne af trafikken fra smartphone blevet ændret og beregnes nu på baggrund af tal for de nordiske lande. Målingerne af trafik fra PCer bygger på samme metode som i de foregående år.

Statistikken for 2018 viser en faldende tendens året igennem, og ender året med en måling på ca. 25 mio. besøg i december. Det er en smule flere end niveauet i januar 2016, men i 2016-målingerne indgik ikke tal for IP-trafikken fra smartphone, hvilket betyder, at den ulovlige trafik i det år reelt var højere og dermed formentlig klart over niveauet i 2018. Alligevel advarer Maria Fredenslund mod at drage forhastede slutninger.

”Vi skal altså se et konsekvent fald over de næste par år, før vi kan sige noget med en højere grad af sikkerhed. På nuværende tidspunkt er der alt for mange faktorer, der gør en sådan udmelding (fald i ulovlig streaming, red.) for usikker,” siger Maria Fredenslund.

Ingen forbehold fra Kulturministeriet
Da Kulturministeriet i efteråret 2018 i samarbejde med RettighedsAlliancen, Dansk Industri og Teleindustrien relancerede den såkaldte Share With Care-kampagne blev der ikke taget forbehold for usikkerheden i målingerne i ministeriets udmelding:

‘Danskernes besøg på ulovlige hjemmesider er steget eksplosivt. På bare ét år er antallet af besøg steget med 67 % – fra 356 millioner besøg i 2016 til 596 millioner besøg i 2017, viser tal fra RettighedsAlliancen.’ hed det i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet.

Den dramatiske stigning skyldtes, at 2017 som nævnt var første år, hvor mobiltrafikken blev medregnet i de danske tal. Og det meste af stigningen skyldtes primært en beregning af den danske andel af den globale trafik til tjenesten 123movies – på daværende tidspunkt anset som verdens mest populære website for ulovlig streaming. I løbet af første kvartal blev der blokeret for tjenesten for danske netbrugere, og ved udgangen af 2017 var den samlede danske trafik til ulovlige streamingtjenester således faldet til et niveau under niveauet ved årets begyndelsen.

”Da vi fra februar 2018 har fået mulighed for at måle på trafikken fra mobile enheder på nordisk plan, kan vi se, at trafikken til 123movies måske var sat for højt, men det var ikke muligt at bedømme på daværende tidspunkt,” siger Maria Fredenslund.

Tv-snyd er i vækst
Mens misbruget af serier og film kan være vigende, sker der til gengæld en stigning i det ulovlige forbrug af tv og live-streaming fra store sportsbegivenheder. Svindel med tv-signaler foregik tidligere typisk ved ulovlig kopiering af dekoder-kort eller indgreb i kabel-skabe. Med udbredelsen af såkaldt IPTV – tv distribueret via bredbåndsnettet – er svindlen rykket på nettet.
9b094c0c b2da 4f20 b512 57a0519af16d
Grafik: RettighedsAlliancen

I de senere år er der ifølge RettighedsAlliancen sket en opblomstring i trafikken til tjenester, der tapper tv-distributørernes signaler og ulovligt videresælger dem i abonnementspakker på nettet. Samme tendens har vist sig inden for live sport, som er et af de helt store trækplastre på flow-tv. Analyserne viser, at trafikken fra danske netbrugere til disse tjenester er steget med ca. 15-20 pct. fra 2018 til 2019.

”Det er naturligvis kun en indikation på, at der er en stigning i ulovlighederne, for vi kan ikke måle det faktiske forbrug. Men aktiviteterne følger et mønster, hvor vi kan se, at misbruget vokser omkring store sportsbegivenheder som fx VM i fodbold i 2018,” siger Maria Fredenslund.

I april fik RettighedsAlliancen i samarbejde med det spanske LaLiga en domstolskendelse, der pålagde danske teleselskaber at blokere for adgangen til ni populære streamingtjenester, der ulovligt viste kampe fra den spanske fodboldturnering. Disse domstolskendelser har umiddelbart stor effekt og fører efter få måneder typisk til et fald i trafikken til de berørte tjenester på op mod 75 pct.

“Tv-markedet er den vigtigste finansieringskilde til dansk indholdsproduktion, så svindlen rammer ikke kun os som mediedistributører, men hele den kreative hele branchen. Vi kan være usikre på omfanget, men der er ikke tvivl om, at det foregår, og vi skal se på, hvordan vi bedst bekæmper det forretningsmæssigt. I den forbindelse er det særdeles positivt, at statistikkerne forbedres år for år, fordi det giver os et stadigt bedre billede af omfanget,” siger Jørgen Stensgaard, Danske Mediedistributører.

6c6499d2 0c68 4005 a2e4 1b49d28b2eb3
Trafikken til tjenester, der ulovligt streamer store sportsbegivenheder, kulminerer ved store begivenheder, fx herrernes fodbold-VM i 2018 og sæsonstart i de store europæiske turneringer først på efteråret. Det markante fald i 2019 skyldes, at en domstolskendelse pålagde teleselskaberne at blokere for adgang til en af de mest populære tjenester. Grafik: RettighedsAliancen.

Fortsat højt niveau
Ifølge Maria Fredenslund er det omkring hver 10. dansker, der jævnligt streamer film- og serier ulovligt. Dette tal stammer fra en nordisk spørgeskemaundersøgelse, og tallet i den måling har ligget stabilt de seneste tre år.

Målingerne af den faktiske trafik til de ulovlige tjenester svækkes  af bl.a. ’sæsonudsving’, men kan også variere som følge af, at ulovlige tjenester nedlægges for at dukke op igen senere under nye navne og med andre netadresser.

En tredje faktor er, at udviklingen af app-baserede tjenester i de senere år har gjort det vanskeligere at vurdere omfanget af ulovlighederne. Ulovlig streaming af film og serier sker typisk direkte fra en hjemmeside, og i de tilfælde er trafikken til den enkelte side en god indikation af ulovlighedernes omfang. Men når streamingen flyttes over i en app på en smartphone eller en computer som det er tilfældet med tv, er der ikke de samme muligheder for at måle trafikkens omfang, hvilket også gør det sværere at vurdere den generelle udvikling.

”Det eneste, vi med fuld sikkerhed kan sige, er, at ulovlighederne stadig har et højt niveau, og at der fortsat er brug for en målrettet indsats for at bekæmpe det,” siger direktør Maria Fredenslund.

Kilde: Danske Mediedistributører nyhedsbrev

Prøv C More med Britbox indhold til 0 kr. i 14 dage
Bestil her reklame-link

I samme kategori

Back to top button