TV-Nyt

TV-kanalernes demografi og de mest sete flow tv-kanaler

Kulturministeriets rapport om Mediernes udvikling i Danmark inkluderer blandt andet en tabel, der viser de 20 største tv-kanaler på det danske marked målt på seerandele i 2020 og viser samtidigt, hvordan kanalernes seere fordeler sig forskelligt på køn og alder.

Figuren herunder giver et billede af, hvordan de 20 mest sete kanaler i 2020 placerer sig i forhold til hinanden, når man ser på brugerne. Y-aksen angiver gennemsnitsalderen på kanalernes seere, og x-aksen angiver andelen af kvinder blandt seerne. Det hele er opgjort på seerminutter, således at en kvinde, der ser DR1 i 30 minutter, tæller dobbelt så meget som en mand, der ser DR1 i 15 minutter.

tv kanalernes demografi
Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen Data bearbejdet af Kulturministeriet

Kanalerne TV3 SPORT, TV3 MAX, 6’eren, Xee, TV3+ og TV 2 SPORT har det til fælles at være blandt de seks kanaler med størst andel af mandlige seere. De har samtidig det til fælles, at deres brand er bundet helt eller overvejende op på at vise sport.

69 % af seningen på Kanal 4 er fra kvinder, og kanalen har dermed størst overvægt af kvinder blandt de 20 mest sete tv-kanaler. TV 2 Fri og TV3 Puls skiller sig også ud ved, at det er kvinder, der står for langt størsteparten af seningen (hhv. 68 % og 65 %).

De respektive kanalfamiliers hovedkanaler (TV 2, DR1, TV3 og Kanal 5) placerer sig alle sammen tæt på hinanden med en kvindelig seerandel på mellem 49 % (Kanal 5) og 57 % (DR1), og en gennemsnitsalder på 54-55 år.

Det kan undre, at seningen til DR Ramasjang, hvis målgruppe er 4-8 årige børn, har en gennemsnitsalder på 38 år. 42 % af seningen på Ramasjang er fra børn på 3-11 år, og 32 % er fra personer i alderen 35-54 år. Det er derfor nærliggende at tro, at det ofte er tilfældet, at forældrene ser med, når der bliver set Ramasjang i de danske hjem.

Kigger vi mere detaljeret på kanalernes størrelse rent seertal mæssigt, så er det særligt TV 2 kanalerne og DR der har fremgang.

mest sete tv kanaler 2018 2020
Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen Data bearbejdet af Kulturministeriet

I samme kategori

Back to top button