TV-NytBranche-Nyt

TV 2 vil gerne kunne afbryde lange udsendelser med reklamer

TV 2 har offentliggjort sine ønsker til den kommende medieaftale for de kommende år. TV 2’s ønsker handler det om at sikre de bedste rammer for dansk indhold i en tid med stærk international konkurrence og digital dominans.

– Det er vigtigt, at TV 2 også i fremtiden kan bidrage til, at danskerne er velforsynede med dansk public service-indhold af høj kvalitet – f.eks. saglig, upartisk og alsidig nyhedsdækning fra ind- og udland samt dokumentarer og fiktionsserier. Derfor er det helt centralt, at man fra politisk hold sikrer fornuftige vilkår, og det gøres bedst ved at sikre os manøvredygtighed i form af rammestyring frem for detailregulering, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, og fortsætter:

– I en tid, hvor forandringerne på mediemarkedet sker konstant og hurtigt, er løsningen ikke detaljeret regulering af TV 2s aktiviteter, men rammestyring, der tillader os at agere fleksibelt på ændringerne i markedsvilkårene.

Korte reklameafbrydelser  i lange sportstransmissioner og Vild med Dans

I blandt ønskerne hos TV 2 er ændring af de danske tv-reklameregler. Her noterer TV 2 at der pt. reelt er tale om TV 2-specifik lovgivning, der med fordel kan bringes på linje med de fælles europæiske regler, som TV 2s kommercielle konkurrenter arbejder under.

Konkret ønsker TV 2 bl.a. adgang til at anvende korte reklameafbrydelser i lange sportstransmissioner som ’Tour de France’ og en kort afbrydelse ved naturligt ophold i lange underholdningsformater, fx i forbindelse med seerafstemning i ’Vild med dans’. Denne adgang vil give TV 2 vigtigt ekstra reklameudbud i en tid med faldende flow-tv-sening, uden at TV 2 forvandles til et spejlbillede af udenlandske tv-kanaler med ustandselige reklameafbrydelser.

Til illustration nævner TV 2 at et 5% fald i tv-seningen reducerer TV 2s udbud af tvreklame med 50 mio. kr. I en tid med nye annonceformer som web-tv mv. er det desuden utidssvarende fortsat at afskære specifikke annoncørkategorier, som fx fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, fra at reklamere på tv.

Andre punkter fra TV 2’s mediepolitiske ønsker

1 / DANSK INDHOLD

TV 2s hovedformål er at levere dansk indhold, som tager afsæt i en dansk kontekst og beskæftiger sig med emner af særlig relevans for danskerne. Uanset øget fragmentering vil TV 2 stræbe efter fortsat bred dækning, herunder på hovedkanalen. Denne ambition lykkes kun, hvis indholdet er relevant for danskerne. Kvalitative forpligtelser på TV 2s hovedkanal kunne være: • Hovedkanalen skal have en varieret og alsidig sendeflade primært bestående af en dansk programportefølje inden for nyheder, sport, fiktionsserier, underholdning, livsstil og dokumentar • TV 2 kan eventuelt forpligtes til, at en konkret andel af hovedkanalens programflade er dansksproget i primetime, hvor TV 2 samler mange.

2 / NYHEDER

TV 2 skal opretholde egenproduceret national, regional og international nyheds- og aktualitetsdækning. TV 2 skal anlægge et lokalt forankret blik på Danmark og et dansk blik på verden og bidrage til, at der fortsat er mere end én kilde til troværdig nyheds- og aktualitetsdækning på tv. Kvalitative forpligtelser på TV 2s hovedkanal kunne være: • TV 2s nyheder skal være relevante, saglige, upartiske og alsidige • TV 2 skal fastholde dækningen af væsentlige samfundsmæssige begivenheder, herunder valg og folkeafstemninger • TV 2 skal dække nyheder i hele Danmark – i samarbejde med TV 2-Regionerne • TV 2 skal dække internationale nyheder og have eget korrespondentkorps • TV 2 skal sende mindst en daglig hovednyhedsudsendelse på hovedkanalen.

3 / TV 2-REGIONERNE

Regionerne er en af TV 2s grundpiller og har siden 1988 været med til at bringe det samlede TV 2 tæt på danskerne på tværs af landet. Regionerne er afgørende for TV 2s nyhedsdækning, som vi kender den i dag. TV 2 og Regionerne har de seneste år styrket TV 2S FREMTIDIGE RAMMEVILKÅR TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 7 indholdssamarbejdet yderligere – flere Regioner fungerer som lokale ”nyhedscentre” for TV 2 og dækker egenhændigt begivenheder i landsdelen til brug for TV 2s nationale sendeflade. I et lokalt perspektiv er TV 2-Regionerne vigtige for mediepluralismen – som ikke blot har værdi på landsplan men også lokalt, hvor mange af de beslutninger, der har størst betydning for den enkelte danskers dagligdag, træffes. TV 2 ønsker ligesom Regionerne at styrke samarbejdet, herunder at videreføre de regionale vinduer på TV 2s hovedkanal.

4 / KULTURSTØTTE

Det kommer i for beskedent omfang seerne til gode, at TV 2 skal investere 65 mio. kr. årligt i danske biograffilm, som den nuværende ”kulturstøtte” pålægger virksomheden. Biograffilm har lav kommerciel værdi for TV 2, og TV 2 ønsker i stedet at prioritere tv-serier som fiktionsformat – danske tv-serier er kommercielt og indholdsmæssigt langt mere velegnede til såvel klassisk flow-tv som on demand-sening. Filmstøtte er ikke en naturlig opgave for TV 2 og bør løftes på anden vis.

5 / ODENSE

Forankringen i Odense er en del af TV 2s DNA, og der er både identitetsmæssigt og økonomisk rationale i at fastholde virksomhedens hovedsæde her. Det ville kræve prohibitivt store anlægsinvesteringer i en helt ny lokation at fraflytte TV 2s ejendom og produktionsfaciliteter i Odense. TV 2 har dog brug for fleksibelt at kunne tilrettelægge sine aktiviteter bedst muligt og ønsker ikke regulering af aktivitets- eller medarbejderfordeling.

Hvem skal eje TV 2?
Mediedebatten om TV 2s fremtid handler ofte om privatisering og mulige fremtidige ejere.

– TV 2 har – som hidtil – ingen holdning til, om det fremtidige ejerskab ved et eventuelt salg bør være offentligt eller privat. Men vi mener, at TV 2s dobbelte formål – økonomi og public service – bedst understøttes af en langsigtet ejer med et publicistisk udgangspunkt, siger Merete Eldrup.

TV 2 foreslår desuden lige vilkår på reklamemarkedet, så den nuværende danske reklamelovgivning bringes på linje med de fælles europæiske regler, som andre kommercielle medier arbejder under.

Stor efterspørgsel efter dansk indhold
TV 2 har ikke modtaget licens siden 2004. Samtidig har TV 2 formået at håndtere udfordringerne i mediemarkedet og har skabt fornuftige økonomiske resultater baseret på indtægter fra reklame og abonnementer.

– Mens TV 2s traditionelle tv-abonnementsforretning svækkes, og streamingudviklingen tager yderligere fart, er TV 2 langt i arbejdet med at transformere sig fra primært tv-station til digital medievirksomhed. TV 2 PLAY har et godt stykke over 300.000 abonnenter og er blandt de største streamingtjenester herhjemme, TV 2 lykkes med at skabe synergi på tværs af vores platforme med indhold af høj kvalitet, der lever såvel på tv som digitalt, og tv2.dk samt vores apps når tilsammen over en million danskere dagligt, siger Merete Eldrup og fortsætter:

– TV 2 skal derfor både opretholde de traditionelle tv-tilbud og videreudvikle sin streamingforretning, og den gode nyhed er, at danskerne efterspørger dansk indhold. På hovedkanalen var andelen i fjor knap 73 procent, og på streamingtjenesten TV 2 PLAY er dansk indhold også trækplastret. Vi håber, at et nyt medieforlig kan skabe rammerne for, at danskerne fortsat bliver velforsynede med alsidigt dansk public service-indhold af høj kvalitet.

Læs evt. også TV 2’s komplette redegørelse her

Kilde: TV 2

I samme kategori

Back to top button