Branche-Nyt

Tilslutningspligten ophæves fra nytår

antenneforeningDen forhadte tilslutningspligt er snart en saga blot. Folketinget har netop ophævet den tvangstilslutning til fællesantenneanlæg, som står skrevet ind i utallige lokalplaner. Tilslutningspligten var primært et levn fra den tid hvor mange antennenet var ejet af kommunerne.

Fra 1. januar 2014 bliver omkring 250.000 husstande nu stillet frit, det er således hurtigere end den første dato, der var i spil, 1. april 2015. 

En af dem, der klapper i hænderne over ændringen, er Dansk Energi, som er de danske elselskabers brancheforening. Dansk Energi ser dog stadig nogle uløste problemer med den nye lov.

»Den tilsigtede effekt med ophævelse af tilslutningspligten bremses af antenneforeningernes brug af lange opsigelsesvarsler for udtrædelse – i praksis op til 24 måneder, altså markant længere, end hvad der følger af de forbrugerbeskyttende regler på TV- og bredbåndsområdet, som foreskriver én måneds varsel til udgangen af en måned. Dertil kommer antenneforeningers brug af såkaldt frakoblingsgebyr for udtrædelse på op til 1.500 kroner. De svære udtrædelsesvilkår i mange antenneforeninger fjernes ikke i bekendtgørelsen. Det vil være et naturligt næste skridt for regeringen at sætte ind her,« siger chefkonsulent Christian Berg til Berlingske.

Den nye lovtekst (på Retsinformation):https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152278

Kilde: Berlingske

I samme kategori

Back to top button