Regeringen vil give frit tv-valg også i boligforeninger

| fredag 26. feb, 2016 10:51 | opdateret 26. feb, 2016 kl. 12:07 | 12 Kommentarer

tv udbydere guideBor man til leje i en boligforening eller har købt en andels- eller ejerlejlighed, må man i mange tilfælde rette sig ind efter naboerne i opgangen. Som loven er nu, kan foreningerne nemlig diktere, hvilke tv-pakker beboerne skal betale for. Derfor er 650.000 husstande – svarende til cirka hver fjerde danske husstand – i øjeblikket stavnsbundet til en tv-pakke.

Men det skal være slut, siger regeringen.

I dag forventes Venstre at fremsætte et lovforslag, der skal sikre, at lejere får bedre mulighed for at vælge tv-kanaler til og fra.

– Det er dybest set nogle ordninger, der har overlevet sig selv. Det giver god mening at gøre op med det for at give folk den optimale frihed, og for at folk ikke skal betale for noget, de ikke ser, siger Venstres medieordfører Morten Løkkegaard.

Det er dog værd at bemærke, at de anlæg, hvor det ikke er muligt at til/frakoble husstande (de såkaldte ”sløjfeanlæg”), ikke er omfattet af lovforslaget. ”

Kilde: DR

Del på:

Gemt under:: Branche-Nyt

Kommentarer (12)

 1. mich siger:

  Med undtagelse af alle dem der har sløjfeanlæg, det glemmer alle medier at skrive. Omfatter 130000 beboere

  http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/generel/lovforslag.pdf

  Der står i lovforslaget, side 18
  “Forslaget forventes ikke at have andre direkte omkostninger for erhvervslivet. Der vurderes således eksempelvis ikke at være behov for tilpasning af eksisterende fællesantenneanlæg, idet bemærkes, at de anlæg, hvor det ikke er muligt at til/frakoble husstande (de såkaldte ”sløjfeanlæg”), ikke er omfattet af lovforslaget. ”

  Side 27:

  Af stk. 3 fremgår, at stk. 1 ikke finder anvendelse for de fællesantenneanlæg, der teknisk er indrettet som såkaldte sløjfeanlæg. Sløjfeanlæg er ældre fællesantenneanlæg, hvor det teknisk kun er muligt at levere én og samme tvpakke til samtlige tilsluttede husstande.

  Side 28:

  Ca. 130.000 husstande modtager fælles programforsyning via såkaldte sløjfeanlæg. Det er ikke i disse anlæg muligt at frakoble enkelte husstande. Da sløjfeanlæggene forventes udfaset over de kommende år, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at stille krav om at ombygge disse anlæg til fællesantenneanlæg, hvor fravalg for enkelte husstande er muligt.

  For fællesantenneanlæg, der teknisk er indrettet som sløjfeanlæg, og hvor individuel tilslutning således ikke er teknisk mulig, forudsættes forpligtelsen til at sikre fritagelse for den fælles programforsyning derfor først at få virkning i takt med, at anlæggene udfases og udskiftes med nye anlæg (stikledningsanlæg), der således vil være omfattet af bestemmelsen.

  • Vilhelm siger:

   Mit boligselskab ejer antenneanlægget som alene bruges til fordeling af tv- og radiokanaler (FM) fra YouSee. Ingen husstand er forpligtet til at aftage en bestemt tv-pakke. Man kan vælger “Ingen pakke”, eller man kan vælge Grund-, Mellem- eller Fuldpakken eller en Bland Selv-pakke.

   Boligselskabet administrerer husstandens pakkevalg og opkræver betaling for den valgte tv-pakke sammen med huslejen. Det er forudsætningen for, at YouSee vil levere tv-pakkerne med betydelig rabat.

   Udgifterne til administration af pakkevalg og vedligeholdelse af anlæg er hidtil fordelt ligeligt på samtlige husstande i henhold til gældende lov. Men nu ser det ud til at disse fællesudgifter ikke kan pålægges husstande uden tv-pakke i en ejendom som vores, hvor antenneanlægget ikke anvendes til bredbånd. Er det korrekt forstået? Jeg mener at det vil blive noget frygteligt administrativt rod, hvis det bliver tilfældet. Det må være i alle husstandes interesse at antenneanlægget bliver vedligeholdt, og administrationen bliver jo også belastet af at nogle husstande IKKE skal opkræves. I øvrigt koster administrationen hos os kun 52 kr. om året, så alt besværet er det ikke værd.

   • mich siger:

    Hej Vilhelm. Jeg mener, har ikke lige tid nu, men at der står, at adm. omkostninger skal betales af alle

    • Vilhelm siger:

     Ja, Mich. Du har ret. Lovforslagets § 2 og § 3 indeholder begge denne bestemmelse:
     “Har lejeren fravalgt tilslutning til og betaling for programforsyning i et fællesantenneanlæg, som ejes af andre end udlejeren, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget, bortset fra rimelige udgifter til administration. Ejes fællesantenneanlægget af andre end udlejeren, og benyttes anlægget også til fremføring af andre elektroniske kommunikations-tjenester, kan alle husstande uanset fravalg af fælles programforsyning pålægges at betale
     til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget.”

     Da mit ejendomsselskab selv ejer antenneanlægget, kan man altså godt som hidtil opkræve udgifter til administration, drift og forbedring af anlæg, selv om vores anlæg ikke bruges til bredbånd. Det ville være en anden sag hvis anlægget fx var ejet af YouSee.

   • reslfj siger:

    Det er jo også helt afgørende at det tekniske anlæg, som foreningen ejer, vedligeholdes så det er i orden til den næste lejer/andelshaver/ejer.
    Jeg har endnu ikke læst loven, men det du frygter, kan da ikke opretholdes med nogen fornuft.

    Lars 🙂

    • Vilhelm siger:

     Lars
     Problemstillingen kan kun opstå, hvis anlægget ikke er ejet af boligselskabet/boligforeningen, og kun hvis anlægget ikke anvendes til bredbånd, men udelukkende til tv-distribution.

     • Vilhelm siger:

      I øvrigt omtales denne lovændring som større end den i virkeligheden er.

      Folk kan slippe for at betale for en bestemt tv-pakke, og de kan helt frasige sig en tv-pakke. Det er godt, og boligforeningerne burde for længst har gjort det muligt for deres husstande, selv om det kan give udgifter til administration af tv-pakke-valg og opkrævning af tv-pakke.

      Men vil husstandene se kabel-tv, er de bundet til den udbyder, ejendommen/antenneforeningen har leveringsaftale med, og de tv-pakker og andre valgmuligheder og priser, denne udbyder tilbyder ejendommen/foreningen.

 2. catten siger:

  Ja
  Tak for info.
  Mvh

 3. mich siger:

  Iflg. TV avisen her til aften, så er der flertal for forslaget, og det forventes at have virkning fra den 1. juli

 4. player siger:

  Nu er det altså flere år siden at anlæg efter sløjfeopbygning blev erklæret ulovlige. De skulle ombygges til man kunne afbrydes enkeltvist. Jeg mener skal man også betale når prisen for tvungen fuldpakke hos YouSee eller anden udbyder ender på kr 1000 per måned?

Skriv et svar