Branche-Nyt

Radio- og tv-nævnet får mere mediefaglighed

Kulturministeren sender nu et lovforslag i høring, der ændrer Radio og tv-nævnets sammensætning, så nævnet udvides med et medlem, og så mindst tre medlemmer fremover skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for tv, radio og nye medier. Det skal styrke nævnets arbejde.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed. Det er der ikke krav om i dag. Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og tv-nævnet, som mange har efterspurgt især oven på forløbet med udbuddet af DAB-sendetilladelsen sidste efterår. Vi skal have et nævn, der er bedre i stand til at udføre de opgaver, som nævnet er sat i verden for at løse.”

Fakta om lovforslaget
Med lovforslaget fastlægges det, at Radio- og tv-nævnet skal have kompetencer inden for praktisk mediefaglighed repræsenteret. Fremover vil Radio- og tv-nævnet have 11
medlemmer mod 10 i dag, hvoraf mindst tre skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for henholdsvis TV, radio og nye medier. Derudover foreslås der en ny udpegningsprocedure for to af disse medlemmer, hvor Danske Medier og Dansk Journalistforbund hver indstiller to kandidater til kulturministeren.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Ændringen af Radio- og fjernsynsloven træder i kraft 1. januar 2021.

Henover efteråret vil kulturministeren fremlægge en række øvrige initiativer, der skal skabe bedre rammer om Radio- og tv-nævnets arbejde.

Fakta om Radio- og tv-nævnet
Radio- og tv-nævnet varetager i medfør af radio- og fjernsynsloven en række opgaver på radio- og tv-området. Eksempelvis:

– Afgiver udtalelser om Radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service kontrakter og tilladelser Udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden.
– Udsteder efter udbud tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikke-kommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.
– Bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle tv-stationer.
– Træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.

Kilde: Kulturministeriet

I samme kategori

Back to top button