Branche-Nyt

Overskud i 1. halvår 2013 hos TV 2

TV2_LogoTV 2s bestyrelse har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab, som viser et overskud af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio. kr. I samme periode af 2012 var resultatet 44 mio. kr. inklusive engangs-omkostninger på 45 mio. kr.

Reklameomsætningen er faldet med 10 procent, mens abonnementsomsætningen er steget med otte procent. Samlet set er omsætningen for TV 2-koncernen faldet med to procent svarende til 28 mio. kr. Også driftsomkostningerne er faldet – nemlig med 92 mio. kr., hvoraf engangsomkostningerne i 1. halvår 2012 udgjorde de 45 mio. kr.

– TV 2 står økonomisk stærkt på trods af et vanskeligt og nedadgående reklamemarked, og i det lys er der tale om et godt resultat for 1. halvår. I perioden har vi samtidig åbnet en ny TV 2-kanal for første gang i mere end seks år – nemlig TV 2 Fri, som har fået større udbredelse end ventet og har tilfredsstillende seertal, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.

Mindre tv-sening på kommercielle kanaler
TV 2 er i 1. halvår 2013 udfordret på seertilslutning, idet hovedkanalen fik en seerandel på 23,1 procent i målgruppen 20-60 år – en tilbagegang på 1,7 procentpoint. På familieniveau opnåede TV 2-kanalerne en seerandel på 34,2 procent i årets første seks måneder – en tilbagegang på 1,4 procentpoint, som især stammer fra 1. kvartal, mens der i 2. kvartal er sket en stabilisering af TV 2-familiens seerandel.

– Samlet set er tv-seningen på de kommercielle kanaler faldet med mere end ti procent i 1. halvår, og vi arbejder målrettet med at påvirke den udvikling. Vi ønsker at styrke især TV 2s hovedkanal og sikre en programflade, som kombinerer det kommercielle med public service-tankegangen på en måde, som seerne finder relevant og seværdigt, siger Merete Eldrup.

TV 2 kan fejre 25 års fødselsdag 1. oktober midt i en efterårs-sendeplan med stærke tilbud til seerne, og koncernen fastholder forventningerne til 2013 i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2012.

Læs hele TV 2s halvårsrapport her.

Kilde: TV 2

I samme kategori

Back to top button