Branche-Nyt

Nyt public service-ungeråd

Unge dropper de traditionelle medier og flygter til streamingtjenester og sociale medier. Det gælder også den mere lokale public service, hvor de unge, til trods for lokale og regionale forskelle i public service-mediernes succes med at nå de unge, er den gruppe, der bruger de lokale tilbud mindst. I sidste ende er risikoen, at det kommer til at gå ud over sammenhængskraften både lokalt og på tværs af landet, og at unge mennesker mister kendskab til deres egen region.

For at vende denne udvikling og sikre, at både nationalt og lokalt public service også i fremtiden står stærkt, har DR, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Landdistrikternes Fællesråd etableret et Ungeråd. Ungerådet skal komme med anbefalinger til, hvordan public service fremtidssikres, særligt lokalt, men bestemt også nationalt.

– Medierne befinder sig i en brydningstid. De oplever lav tillid fra danske unge og stadig større konkurrence fra tech-giganter og sociale medier om unges opmærksomhed. Det stiller nye og anderledes krav til vores allesammens public service. Derfor er vi i DUF glade for, at DR har taget initiativ til at samle et Ungeråd, der får til opgave at rådgive om, hvordan vi skaber endnu bedre og mere relevant public service til unge – også i fremtiden, siger Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn supplerer:

– Vi har i dag et meget stærkt tilbud til unge, og vi er i kontakt med mindst 9 ud af 10 unge på én uge. Det skal vi blive ved med at være. Men med det opbrud i medievaner, vi ser, er det bestemt ikke givet, at vi kan fastholde den høje kontakt, hvis vi ikke formår at forny os. Med det her stærke partnerskab, skaber vi de bedste forudsætninger at forny os og sikre et mangfoldigt ungetilbud, som unge på tværs af land, by, uddannelse og social baggrund kan spejle sig i.

Public service bygger bro mellem unge på tværs af land og by

Også formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, ser frem til samarbejdet, og mere konkret ser han frem til at høre, hvad de unge har på hjerte. Han hæfter sig særligt ved, at public service kan bygge bro mellem unge på landet og unge i byerne og sikre sammenhængskraft på tværs af Danmark.

Steffen Damsgaard siger:

– Lokalt forankret public service-indhold har en dobbelt funktion for landets unge – dels øger det lokalkendskabet og følelsen af at være repræsenteret og dermed anerkendt i mediebilledet, dels kan det medvirke til at bygge bro mellem unge på landet og i byerne – både regionalt og nationalt. For public service fra hele Danmark for hele Danmark er med til at vise, at vi ikke er så forskellige endda. Derfor er vi rigtig glade for at være inviteret med i det her initiativ, så unge over hele landet kan bidrage til og forenes i DR’s fælles fortællinger.

Ungerådet skal give ungeperspektiver

Ungerådet består af 12 udvalgte unge i alderen 18 til 28. Medlemmerne er udpeget af DUF. De repræsenterer et bredt udsnit af børne- og ungdomsorganisationer, så det sikres, at unge er repræsenteret både geografisk, aldersmæssigt og demografisk.

Ungerådet mødes en række gange i løbet af foråret med henblik på at drøfte udviklingen, ungdommens behov fra public service og fremtidens muligheder. Første gang den 18. januar.

Ungekonference sommeren 2023

Anbefalinger og konklusioner præsenteres til en ungekonference i sommeren 2023. Her vil unge, repræsentanter fra branchen og politiske aktører blive inviteret til et kig ind i ungdommens ønsker. Efterfølgende vil ungerådets anbefalinger være frit tilgængelige for alle.

Kilde: DR presse

I samme kategori

Back to top button