Branche-Nyt

Ny small Medieaftale er faldet på plads

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden 2019-2023.

Medieaftalen indeholder følgende hovedpunkter, herunder de delelementer som blev besluttet ved den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (indgået den 16. marts 2018):

• Fokusering af DR – fra mediemastodont til kulturinstitution
DR skal gå fra at være en bred medievirksomhed til en markant og samlende kulturinstitution med fokus på nyheder, oplysning, kultur, læring samt indhold til børn og unge. DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug ved distributionen af DR’s indhold og reducere udbuddet af flow-tv kanaler fra seks til fire. Der vil fremover blive en øget gennemsigtighed i DR’s økonomi.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

• Færre afgifter til danskerne – licensen afskaffes
Med afskaffelsen af licensen bliver det fremover billigere at være dansker. Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke længere betale licens.

• Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier
Digitale nyhedsmedier vil fremover blive momsfritaget – på samme måde som trykte nyhedsmedier er det i dag. Indtil det EU-retslige grundlag er på plads for momsfritagelsen øges støtten til de digitale medier med et beløb, der stiger årligt til 68 mio. kr.

• Ny radiokanal og tv-kanal ser dagens lys

To nye public-service kanaler skal styrke mangfoldigheden og kulturformidlingen i det danske medielandskab. Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur – herunder klassisk musik – samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning. Private aktører får mulighed for at levere nyskabende indhold og afprøve nye formater, når kanalerne kommer i udbud i 2019.

• Public Service-Puljen vokser til 101 mio. kr.
Public Service-Puljen gøres bredere og øges markant fra 35 mio. kr. årligt til 101 mio. kr. i 2023. Puljen vil have et særligt fokus på innovation og øget udbud af dansk kvalitetsindhold på alle platforme, bortset fra skrift.

• Øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling i hele landet
Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier. 25 mio. kr. øremærkes årligt fra 2020-2023 til en pulje, der skal styrke distrikts- og ugeaviser i hele Danmark.

• Støtte til dansk film
Filmstøtten øges med 120 mio. kr. Af dem anvendes årligt 35 mio. kr. til regionale filmfonde udenfor hovedstaden.

Kulturminister Mette Bock siger:
”Jeg er glad for, at vi nu – efter et langt og grundigt forhandlingsforløb – står med en stærk aftale, der sikrer bedre balance mellem de statslige og private medier, mellem de landsdækkende og de regionale/lokale medier, mellem trykte og digitale medier samt mellem ældres og unges adgang til medier. Danskerne får en ny radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik og en ny tv-kanal med fokus på kultur og folkeoplysning, og så får nyhedsleverandørerne mulighed for at udvikle de digitale nyhedsmedier på samme vilkår som de trykte aviser. Endelig har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afskaffe licensen og slanke DR. DR skal i fremtiden være en kulturinstitution og ikke en bred mediemastodont, som tilfældet er i dag.”

Kulturordfører Alex Ahrendtsen og medieordfører Morten Marinus, Dansk Folkeparti, siger:
”Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV2 ikke sælges, at FM bevares og at de regionale filmfonde får markant flere midler.”


Prøv C More med Britbox indhold til 0 kr. i 14 dage
Bestil her reklame-link

I samme kategori

Back to top button