Branche-Nyt

Ny Public Service tilladelse til TV 2 Danmark A/S

Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturminister Mette Bock (LA) pr. 20. december 2018 udstedt en ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S. Med den nye tilladelse er TV 2s public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år, nemlig perioden 2019-2023.

Den nye public service-tilladelse til TV 2 DANMARK træder i kraft 1. januar 2019 og afløser den gældende tilladelse for 2015-2018.

I forhold til den tidligere public service-tilladelse er der primært foretaget følgende ændringer:

• Den gældende forpligtelse til at yde kulturstøtte til dansk film (65 millioner kroner årligt i 2015-niveau) erstattes på linje med DR af en forpligtelse til at engagere sig på markedsvilkår i samme antal danske filmtitler som hidtil.

• Kravene til tilgængeligheden af udbuddet på TV 2-hovedkanalen er udbygget for personer med handicap. Der stilles bl.a. nu krav til tilgængeligheden af hovedkanalens programmer på TV 2s streamingtjeneste, TV 2 PLAY.

Herudover er foretaget en almindelig opdatering og redaktionel bearbejdning af tilladelsen og bilag.

Public service-tilladelsen inklusive bilag kan ses via dette link.

I samme kategori

Back to top button