Branche-Nyt

Nul-resultat for TV 2 i 1. halvår

tv2 logo2013TV 2s bestyrelse har i dag godkendt halvårsregnskabet for TV 2|DANMARK A/S, der viser et lille underskud før skat på 0,5 mio. kr. mod et overskud på 37 mio. kr. i 1. halvår 2009.

Dertil kommer et overskud på 16 mio. kr. før skat på ophørende aktiviteter vedrørende det jordbaserede sendenet. Dermed ender 1. halvår med et samlet overskud på 16 mio. kr., når ophørende og fortsættende aktiviteter lægges sammen.

Halvårsresultatet viser, at skævvridningen i TV 2s økonomi er uændret. Hovedkanalens underskud før skat er på 157 mio. kr. mod et underskud på 143 mio. kr. i 1. halvår 2009. TV 2s nichekanaler og øvrige aktiviteter bidrager med et overskud før skat på 157 mio. kr. i første halvdel af 2010 mod 180 mio. kr. i 1. halvår 2009.

– 1. halvår har været præget af store programomkostninger til bl.a. VM i fodbold, og vi er glade for, at de danske tv-seere foretrak TV 2s dækning af årets største sportsbegivenhed. En anden glædelig udvikling er, at tv-reklameindtægterne har vist en lille stigning på 12 mio. kr. svarende til to procent. Især fra starten af andet kvartal og frem har vi set vækst i reklamesalget, og vores forventninger til 2010 er derfor forbedrede. Underskuddet på hovedkanalen er dog fortsat meget stort, og hovedkanalen vil blive ved med at give utilfredsstillende underskud, indtil abonnementsbetalingen indføres, siger TV 2s adm. direktør, Merete Eldrup.

Tv-reklameomsætningen udgjorde i 1. halvår 585 mio. kr., mens tv-abonnementsomsætnin-gen udgjorde 323 mio. kr. – en stigning på otte procent. TV 2s omsætning på nettet – primært på bannerannoncer og Sputnik – er vokset med 30 procent fra 40 til 52 mio. kr.

Samlet set havde TV 2-kanalerne (ekskl. TV 2 FILM) en kommerciel seerandel på 55,8 procent i 1. halvår 2010. TV 2 Charlie og TV 2 NEWS har øget deres seerandel, mens seerandelen på TV 2s hovedkanal fortsat er under pres og – på lige fod med andre hovedkanaler – udsat for en strukturel nedgang i seerandel. Fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 er den kommercielle seerandel for TV 2s hovedkanal faldet fra 47,0 til 42,9 procent.

TV 2 har i juli 2010 indgået aftale om salg af sendenet mv. til Teracom AB, og transaktionen forventes afsluttet i efteråret. Salget af sendenettet ventes at give en engangsgevinst før skat på over 300 mio. kr., der vil blive brugt til at nedbringe TV 2s gæld, som ved udgangen af 2009 var på 659 mio. kr.

Se desuden halvårsrapporten via følgende link.

I samme kategori

Back to top button