TV-Nyt

Mere dansk på DR

DR dansk tvDR har skruet så meget op for det danske indhold de seneste år, at DR i 2015 kunne sætte en ny rekord. For med 19.485 timers dansk indhold – eller i gennemsnit godt 53 timers danskproduceret fjernsyn dagligt på tværs af DRs seks TV-kanaler – har DR aldrig tidligere kunnet byde på så mange dansksprogede TV-timer.

Dansk musik er der også kommet mere af på DRs otte radiokanaler, for her er andelen af dansk musik vokset fra 41 til 45 procent fra 2014 til 2015.

DRs bestyrelse har netop gjort status over 2015 på sit seneste møde, og stigningen i dansk indhold indgår blandt mange andre tal og tendenser i DRs tre årspublikationer om det forgangne år: ’DRs årsrapport 2015’, ’DRs public service-redegørelse 2015’ og ’DR i 2015’, som udkommer fredag.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen siger i den forbindelse:

”Jeg er overbevist om, at DRs public service-tilbud til befolkningen er vigtigere nu end nogensinde. I et globalt mediemarked skal DR fortsat bidrage til at styrke den demokratiske dialog og samle befolkningen om fælles oplevelser på tværs af hele Danmark,” siger han.

Samtidig noterer Michael Christiansen, at han er tilfreds med årets regnskabsresultat, hvor DR kommer ud med et underskud på 22,5 millioner kroner. Det var planlagt og forventet, at resultatet i 2015 ville være negativt som følge af de nye økonomiske rammer, der er fastlagt i medieaftalen for 2015-2018. Medieaftalen indebærer eksempelvis, at erhvervslicensen blev afskaffet, ligesom DR har fået omkostninger til en række nye public service-krav, som fra 2015 skal løftes af DR inden for den nye økonomiske ramme.

”I DRs Økonomiplan for 2015-2018 er det forudsat, at tilpasningen til de nye politisk fastsatte økonomiske rammer sker gradvist, i takt med at effektiviseringer slår fuldt igennem. På den måde er det helt som planlagt, at DR i 2015 ender med et underskud. DR har i løbet af det seneste år fortsat arbejdet for at sikre den planlagte reduktion af omkostningerne, så økonomien forventes at være tilbage i langsigtet balance fra og med regnskabsåret 2016, hvilket jeg naturligvis er tilfreds med” siger DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Øget lytter- og seeropbakning

96 procent af befolkningen benyttede sig i 2015 af DRs tilbud på en eller flere platforme i løbet af en uge.

”Det glæder mig, at befolkningen vælger DR i så høj grad, og samtidig er jeg godt tilfreds med, at vi kan tilbyde så mange gode danske programmer, som viser og afspejler livet i Danmark, ” siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Med en seerandel på 34 procent blev 2015 det bedste år for DR på TV siden 2004, og samtidig blev 2015 et vendepunkt for radioen. Mens radiolytningen er faldet siden 1990’erne, blev DRs radiokanaler sidste år hørt i fire minutter mere om dagen end året før. Hver dansker over 12 år hører nu radio i to timer og et minut hver dag, og en central forklaring er, at lytterne har taget godt imod programændringerne de seneste år på blandt andet P4 og P5.

DRs TV-app er også en populær måde at tilgå DRs indhold på, og brugen af den voksede 80 procent i forhold til 2014.

”DR har en ambition om at samle befolkningen og være for alle. Derfor er jeg stolt af, at befolkningen har taget så godt imod og så flittigt brugt DRs tilbud i 2015. Det glæder mig ikke mindst, fordi det sker i forlængelse af vores ambitioner om at sætte en lang række centrale emner til debat. Vores programmer skal jo gerne sætte tanker og følelser i gang hos brugerne. Både når det handler om store samfundsspørgsmål og dem, der mere vedrører den enkelte i det daglige,” siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, der uddyber:

”Det er også grunden til, at vi i året, der gik, eksempelvis både har ryddet fladen for at sætte spot på en stigende udfordring med globale flygtningestrømme, men også for at sætte fokus på hvorfor så mange mennesker i dagens Danmark lever et liv i ensomhed,” siger hun.

DR belyste tabuet om ensomhed fra mange forskellige vinkler i radio, TV og på net, ligesom DR i 2015 satte børns trivsel og ligestillingen til debat i anledning af 100-året for kvinders valgret. I efteråret beskæftigede DR sig intensivt med den ekstraordinære flygtningesituation i Europa, og samtidig var det et stort år for de politiske debatter, da 2015 både bød på folketingsvalg og folkeafstemning om retsforbeholdet.

Dr.dk mest benyttet blandt unge ved valg

83 procent af befolkningen fulgte folketingsvalget på tværs af net, TV og radio fra DR. Dermed blev DR det medie som flest brugte til at følge valget. Dr.dk var i den forbindelse det mest benyttede mediesite blandt de unge. Ifølge DR Medieforskning angiver hver anden af de 18-29-årige, at dr.dk var deres vigtigste valgmedie i løbet af valgkampen.
For at styrke børn og unges deltagelse i demokratiet dækkede DR Folketingets og Undervisningsministeriets ’Skolevalg 2015’. Her fik elever fra 8. og 9. klasse mulighed for at prøve, hvordan det foregår, når der er valg i Danmark. DR Ultra dækkede skolevalget hele vejen igennem og sendte fra Christiansborg, da børnenes stemmer blev talt op.

Startskud for mere regional dækning

DR har i 2015 haft specielt fokus på at styrke den regionale dækning og på at få regionale historier bredt ud til hele landet på DRs landsdækkende medier. DR oprettede i årets løb en velfærdsredaktion, der har base i Aarhus. Redaktionen er med til at sikre flere dagsordensættende nyhedshistorier fra hele Danmark og sætter blandt andet særligt spotlys på velfærdsområder som folkeskole, sundhed, integration, ældrepleje og arbejdsmarked.

Ny strategi med stærkere digitalt fokus

Med både debatter, et jubilæumsshow og gyldne gensyn markerede DR sin 90 års fødselsdag i 2015, og det var samtidig året, hvor DR præsenterede den nye strategi ’Værd at dele’, som har fokus på at bringe DRs public service-tilbud ind i en ny medievirkelighed ved at tilbyde originalt kvalitetsindhold og udvikle attraktive, digitale tilbud.

”Vores ambition med den nye strategi er, at brugerne skal opleve DRs digitale tilbud som lige så attraktive og relevante som DRs radio- og TV-tilbud, og det bliver en af DRs helt centrale opgaver i de kommende år fortsat at udvikle indhold også i nye digitale formater, som er værd at debattere, værd at have en holdning til og værd at være fælles om,” siger Maria Rørbye Rønn.

dr.dk/dri2015 er der mulighed for at læse mere om 2015 i DR-regi, ligesom ’DRs årsrapport 2015’, ’DRs public service-redegørelse 2015’ og ’DR i 2015’ alle er tilgængelige i fuld længde på netstedet.

Kilde: DR presse

I samme kategori

Back to top button