Branche-Nyt

Mere dansk end nogensinde på TV 2

TV2 LogoTV 2-kanalerne sendte i 2015 tilsammen 24.000 timers dansksproget tv – det højeste nogensinde for en dansk mediekoncern.

Dansk tv-indhold har været i stærk fremgang hos TV 2s kanaler i de seneste mange år, og 2015 leverede en historisk og meget markant rekord.

Sidste år sendte TV 2s kanaler tilsammen 24.049 timers dansksproget tv – heraf var godt 1.500 timer samsending, hvor TV 2 udsendte nyheder eller sport sammen med henholdsvis TV 2 NEWS eller TV 2 SPORT. De regionale udsendelser er ikke medregnet.

De godt 24.000 timers dansksproget tv er en fremgang på næsten 6.000 timer i forhold til 2014. Den store vækst på 33 procent skyldes i høj grad etableringen af TV 2 SPORT med masser af dansksprogede sportstransmissioner og -udsendelser. Sportskanalen afløste 9. januar 2015 TV 2 FILM, der især sendte udenlandske film.

– Dansksproget tv har – og skal have – en fremtrædende placering på TV 2s tv-kanaler og dermed også på TV 2 PLAY, når vi vil være relevante for de danske seere og brugere. Tallene for 2015 viser med stor tydelighed, at vores fokus på dette område har været succesfuldt, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.

Det er aldrig tidligere sket, at en mediekoncern har sendt så mange timers dansksproget tv, som TV 2-familien gjorde i 2015.

70 procent dansksproget tv på TV 2s hovedkanal
TV 2s hovedkanal har i flere år været den hovedkanal, som havde den største andel af dansksproget tv. I 2014 satte andelen rekord med knap 71 procent og næsten 5.000 timers dansksproget tv – eksklusive regionale nyhedsudsendelser.

I 2015 endte den dansksprogede andel på knap 70 procent. Det fremgår af TV 2s public service-redegørelse 2015, som offentliggøres onsdag 20. april.

– TV 2s høje danske programandel er resultatet af en bevidst prioritering af dansk tv i alle dele af programfladen, og det er en væsentlig del af hovedkanalens public service-tilbud at være stærk på dansk indhold. I mange år har primetime, morgenfladen og formiddagstimerne været domineret af dansk tv, og i de senere år er der kommet flere danske tv-timer i både eftermiddagsfladen og natfladen, siger Merete Eldrup og fortsætter:

– Dansk tv giver nærheden og relevansen i forhold til seere og brugere, og derfor forstærker vi arbejdet med at udvikle danske programmer inden for især dokumentar, livsstil, nyhedsformidling, fiktion og underholdning.

Public service-redegørelsen er på gaden
TV 2s public service-redegørelse, som fortæller om opfyldelsen i 2015 af TV 2 hovedkanalens public service-forpligtelse, er netop offentliggjort.

Heri oplyser TV 2 bl.a. om omfanget af nyhedsudsendelser, hvor TV 2 i 2015 sendte det hidtil højeste antal timer, om dansk dramatik, om fordelingen af programtyper på TV 2s hovedkanal og danskernes sening og vurdering af disse, om TV 2s dialog med befolkningen og med lytter- og seerorganisationerne og om TV 2s kulturstøtte til dansk filmproduktion.

TV 2 redegør også for brugen af tekstning, livetekstning og tegnsprogstolkning på hovedkanalen, og antallet af tekstede timer på TV 2s hovedkanal var i 2015 på 3.439 timer – det højeste antal nogensinde. TV 2 er alene forpligtet til at tekste en lang række danske programmer på TV 2s hovedkanal, men herudover tekstes danske programmer på TV 2 CHARLIE samt TV 2-genudsendelser på andre nichekanaler. Disse tekstede programmer på nichekanalerne løb op i godt 2.000 timer i 2015.

Læs hele TV 2s public service-redegørelse 2015 her.

I samme kategori

Back to top button