Branche-Nyt

Medielicens 600 kr. biligere i 2019

2.400.000 breve er på vej ud til alle de danskere, der er tilmeldt medielicensen. I løbet af de kommende tre uger lander brevene i modtagernes e-boks med oplysning om, hvordan ændringerne i licenslovgivningen kommer til at påvirke deres medielicens fra 1. januar 2019.

I marts i år blev der truffet politisk beslutning om, at medielicensen skal afskaffes, og at public service i Danmark herunder DR fremover skal finansieres via skatten. Det sker dog ikke fra dag til dag, men i en overgangsperiode på tre år, hvor medielicensen gradvist bliver udfaset.

”Det betyder, at alle, der er licenspligtige, skal betale medielicens, som de plejer de kommende tre år. Den mest synlige forskel her og nu er, at beløbet på det girokort, de skal betale, bliver mindre og mindre hvert år. Fra 1. januar 2022 sker betalingen udelukkende via skatten, og først på det tidspunkt er det helt slut med girokortene,” forklarer Rikke Sloth, der er leder af DR Licens- og Programservice, som på vegne af kulturministeren står for opkrævningen af medielicensen.

I år er medielicensen på 2.527 kr., men fra 2019 skæres der 600 kr. af den, så det beløb, der skal betales bliver på 1.927 kr. Dermed kommer 71,5 pct. af finansieringen af public service i 2019 fra licensen, mens den resterende del kommer fra finansloven, det vil sige via skatten. I 2020 og 2021 bliver medielicensen yderligere reduceret, indtil den er helt udfaset i 2022. Hvor meget den enkelte licenspligtige skal betale i 2020 og 2021 beregner Kulturministeriet først i henholdsvis 2019 og 2020.

Ifølge Rikke Sloth vil DR Licens- og Programservice i hele perioden med udfasning af medielicensen have fuld fokus på at sikre, at alle, der ifølge loven skal betale medielicens, rent faktisk også gør det. Det skal man, hvis man har fjernsyn, computer, smartphone eller tablet med internetforbindelse.

”Vi kommer fortsat til at ringe til folk, der ikke er tilmeldt medielicensen for at sikre, at alt er, som det skal være, ligesom vores licensinspektører også fortsat kører rundt i hele landet,” siger Rikke Sloth.

Fakta om medielicensen

  • Medielicensen finansierer public service i Danmark. Størstedelen går til DR. Resten går til TV2-regionerne, radio24syv, filmstøtteordninger og en række andre public service-tiltag samt moms til staten.
  • DR Licens opkræver hele medielicensen på vegne af kulturministeren.
  • Siden 1925 har det været lovpligtigt at betale licens til DR, hvis man var licenspligtig. Dengang var man licenspligtig, hvis man havde et såkaldt krystalapparat, som er en gammeldags radio. Sidenhen er licenspligten blevet udvidet til fjernsynsapparater, og i 2007 blev internetadgang også licenspligtigt.
  • 16. marts i år blev der indgået en politisk aftale om at afskaffe licensbetalingen fra 2022.
Kilde: DR presse

I samme kategori

Back to top button