Branche-Nyt

Landsretten forholder sig til LaLiga streaming links – genmæle

I samarbejde med den spanske fodboldorganisation LaLiga har RettighedsAlliancen anlagt sag mod pirattjeneste.  I den forbindelse viderebragte vi en pressemeddelelse fra RettighedsAlliancen.

Vi har efter artiklen modtaget et brev fra Rojadirecta’s danske advokatfirma, som angriber RettighedsAlliancens og dermed vores fremstilling af sagen.  Her angives, at Landsretten ikke i kendelsen har forholdt sig til lovligheden af Rojadirecta eller til tjenestens formål. Tværtimod tager Landsretten i kendelsen udgangspunkt i, at Puerto 80 i forhold til de links, som brugere lægger op på Rojadirecta, kan være en tjenesteyder omfattet af e-handelslovens § 16, der angår lovlige tjenesters ansvarsfrihed for ulovligt indhold, som brugere måtte lægge op pa? tjenesten.

Her henvises der til nedenstående afsnit fra Landsrettens præmisser i kendelsen:

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

”For så vidt som Puerto 80 Projects SLU måtte være fritaget for erstatnings- og strafansvar i medfør af e-handelslovens § 16 følger heraf, at lovens almindelige regler om straf og erstatning ikke vil yde La Liga Nacional de Futbol Profesional tilstrækkeligt værn. En ansvarsfritagelse efter denne bestemmelse for straf og erstatningsansvar er som anført af byretten i øvrigt ikke til hinder for meddelelse af forbud og påbud. Hvis Puerto 80 Projects SLU ikke er omfattet af fritagelsen i e-handelslovens § 16, kan erstatning og straf efter lovens almindelige betingelser heller ikke anses for et tilstrækkeligt værn.”

Da vi ikke er jurister her på DIGITALT.TV, henviser vi til, at du kan læse den komplette kendelse her


I samme kategori

Back to top button