Branche-Nyt

Kampagne skal få flere unge til at betale medielicens

Musiker og komiker Simon Kvamm er overvejende positiv, badmintonverdensmesteren Viktor Axelsen er meget kritisk, og skuespiller Stephania Potalivo er i tvivl.

Fælles for alle tre er, at de har en holdning til DR, til public service og til den medielicens, som 99 procent af alle voksne danskere skal betale. Og så er de sammen med seks andre kendte en vigtig del af den nye licenskampagne fra DR, som til forskel fra tidligere år primært er rettet mod de unge.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn forklarer:

”Selv om ni ud af 10 unge bruger DRs tilbud hver uge, er der desværre mange af dem, der oplever, at de ikke rigtig får noget for licensen, ligesom de heller ikke tænker over, hvad public service er og værdien af det. Unge mellem 18 og 29 år skiller sig ud som den aldersgruppe, hvor markant færrest er tilmeldt medielicensen.”

Dialog skaber forståelse for værdien af public service

Derfor er udgangspunktet for årets licenskampagne de unge selv. En række interviews med unge i forbindelse med forarbejdet til kampagnen viser, at dialog gør dem mere åbne for at forholde sig til den samfundsmæssige værdi af public service. Det er ikke nok kun at forklare det for dem. Her er det, at de ni små film med kendte, unge danskere kommer ind, fordi deres ærlige holdninger til public service er et godt udgangspunkt for diskussion blandt de unge. Og jo mere diskussion, des mere vil filmene blive delt på de sociale medier og i bedste fald få de unge til selv at tage stilling til værdien af public service.

”Vi håber på, at vi ved at åbne for dialogen kan skabe forståelse for, at public service binder Danmark sammen gennem et bredt udbud af programmer og tjenester med nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Hvis det lykkes, bliver skridtet til at betale licens også nemmere at tage,” siger Maria Rørbye Rønn.

Med den nye kampagne er det også slut med de seneste års slogan ”licens er noget, vi giver til hinanden”, som fokuserede på det solidariske princip, at den enkelte betaler for, at alle kan få noget indhold, de kan lide. Men det er der mange unge, som ikke er enige i, fordi de synes, det er urimeligt, at en enlig studerende skal betale det samme i licens som en hel familie med en helt anden indtægt.

Maria Rørbye Rønn siger:

”Det har jeg bestemt forståelse for, og det er også grunden til, at fokus i den nye kampagne er den samfundsmæssige værdi af public service. Mange unge er optaget af, hvordan vores samfund og demokrati fungerer og vil sandsynligvis gerne støtte public service i den forbindelse. Men de sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget de skal betale i licens sammenlignet med andre. Den debat er helt naturlig at tage.”

Indholdet skal også være relevant og vedkommende

Men der skal mere end en oplysningskampagne om public service til for at få de unge til at tilmelde sig medielicensen. Indholdet skal også være relevant og vedkommende for dem, og det skal være tilgængeligt via de kanaler, de unge bruger. Maria Rørbye Rønn siger:

”Befolkningens medievaner ændrer sig, og det sker meget hurtigt. Det skal vi kunne matche både ved at tilbyde det rigtige indhold og følge med digitaliseringen. Derfor prioriterer vi i de kommende år også børn og unge højt med blandt andet udvikling af attraktive fiktionstilbud, som understøtter den digitale omstilling. Vi har også lige lanceret en ny og mere markant retning for P3 som led i DRs strategi for at styrke kontakten til unge.”

ampagnen søsættes via DRs egne sider på de sociale medier, et særligt kampagnesite på hvaderpublicservice.dk og understøttes med bannerannoncer på dr.dk samt tv- og radio-spot. Den følges op med uddeling af flyers på uddannelsessteder og mere traditionel udsendelse af licensbreve fra DR Licens- og Programservice, som står bag de årlige licenskampagner. Kampagnen starter i år i slutningen af oktober.

De kendte danskere, som medvirker i de ni små film, der vises i løbet af kampagneperioden, er: komiker Magnus Millang, skuespiller Stephania Potalivo, model og DJ Emilie Lilja, musiker Thøger Dixgaard, blogger Irina Olsen, digter Caspar Eric, musiker Simon Kvamm, badmintonspiller Viktor Axelsen og skuespiller Dulfi Al-Jabouri.

Besøg kampagnesitet på hvaderpublicservice.dk

67 procent af licensen går til DR. Resten går til TV2-regionerne, radio24syv, filmstøtteordninger og en række andre public service-tiltag samt moms til staten.

DR Licens opkræver hele medielicensen på vegne af kulturministeren og er forpligtet til at oplyse befolkningen om, at alle, der har tv, computer eller tablet/smartphone med internetadgang, skal betale medielicens.

I samme kategori

Back to top button