Branche-Nyt

Høringssvar i forhold til 800 MHz-auktionen – mange bekymringer

800 MHz aktion høringBoxer er bekymret for udsigten til at danske husstande med egen antenne i 2013 kan risikere ekstra udgifter til filtre og nyinstallationer for at kunne se tv. Det kan man læse af de høringssvar IT og Telestyrelsen har modtaget i forbindelse med 800 MHz aktionen.

Boxer forventer at filterløsningen vil medføre en reduktion af modtagernes følsomhed og dermed give problemer med modtagelse for husstande beliggende i randområder for dækningen, og påpeger at det er paradoksalt, at Staten planlægger at hente et stort provenu fra salg af frekvenser, mens Staten planlægger at overvælte omkostningerne ved frekvenssalget på forbrugerne og tv-seerne. I stedet mener Boxer at en del af  auktionsindtægterne bør anvendes til at håndtere afhjælpning af forstyrrelserne.

Boxer risikerer især at blive ramt af, at signalerne fra basestationer i 800-båndet kan ødelægge signalmodtagelsen med indendørs antenner. Indendørs modtagelse var og er en central forudsætning i Boxers forretningsplan og Boxer bemærker desuden at Telemyndighederne ikke planlægger at sikre, at de nye licensindehavere har økonomisk incitament til, eller noget medansvar for at medvirke til at minimere de forventede forstyrrelser. Det henvises der til er tilfældet i andre lande.

Sammenfattende anser Boxer og Teracom følgende for helt afgørende:

  • Ansvaret for afhjælpning og håndtering af eventuelle forstyrrelser skal ligge hos teleoperatørerne 
  • Der bør findes en finansieringsløsning for informationsindsats og nødvendige foranstaltninger mod forstyrrelser. Omkostningerne til dette skal ikke belaste tv-seerne eller tv-selskaberne 
  • De tekniske regler bør skærpes yderligere. Den maksimalt tilladte EIRP bør sænkes, og reglerne bør baseres på, at mindst 90 pct. af de eksisterende modtagere både nu og fremadrettet er tilstrækkelig gode og dermed anvendelige for tv-seerne 
  • Danmark bør overveje at udnytte muligheden for at udskyde auktionen med henblik på at indhente nødvendig erfaring fra andre lande, der ikke har gennemført udbud af tilstødende frekvenser, og som derfor ikke har hensyn at tage til eksisterende licensindehavere, som det er tilfældet i Danmark

Boxer er ikke alene med bekymringer

Også Canal Digital og Viasat angiver i deres høringssvar at de finder det naturligt at eventuelle forstyrrelser i forbindelse med 800 MHz frekvensbåndet og omkostninger ved disse bliver pålagt ”forstyrreren”. 

DR skriver i sit høringssvar at DR er af den opfattelse, at Den danske telemyndighed undervurderer de støjgener, der vil fremkomme – ikke alene pga. DTT forstyrrelserne, men også i relation til affødte gener i forhold til modtageudstyr og antenneforhold, hvor fx dårligt afskærmede husstandsinstallationer også er sårbare for støj – og at det samlet set vil have alvorlige økonomiske konsekvenser for en meget stor del af den danske befolkning uanset om distributionsformen er DTT, kabel, parabol eller IPTV.

Du kan læse de fulde høringssvar på linket her

 

 

Relaterede artikler

Back to top button