Hjem Fora TV-kanaler og programmer Ny Public Service aftale TV2 regioner i HD Re:Ny Public Service aftale TV2 regioner i HD

#59757

reslfj
Participant

kram5610 sagde. 

Jeg taler ikke om kabel tv, men om husstande som ser TV via en alm. antenne – en stor del skiftede først i løbet af 2009 hvor den officielle udmelding var, at fra 2012 går Mux 1 over til MEPEG4 – dette kan man jo ikke forstå på anden måde, at det udstyr som blev solgt i 2009 også vil virke i en åreække efter 2012.


Nu taler Preben i høj grad om fællesantenneanlæg – som jo bare er én fælles antenne for flere husstande. Det er ikke kabel tv og ikke DVB-C.   Resten af dette indlæg handler slet ikke om kabel, satellit, fiber elller IPTV.
Men det er da beklageligt, at  politikerne og deres rådgivere var så ringe orienteret om den allerede i 2006 igangværende udvikling af DVB-T standarden.  Det forekommer mig i særlig grad beklageligt, at forholdene omkring mulige DVB-T2 forløb end ikke blev overvejet.

Der er efter hvad jeg ved kun to steder i KUM's 2006/2007 behandling af det digitale fjernsyn, hvor DVB-T2 nævnes:

  • en omtale af en mulig fordoblet kapacitet ved DVB-T2, som note til omtalen af DTT i Sverige. “Derimod forventes en ny teknik, DVB-T2, at kunne give en kapacitetsforbedring på 30-100 pct.”  /Kulturministeriet, april 2007 side 100
  • et høringssvar omkring udkast til bekendtgørelse om gatekeeper.  “Det synes afgørende for forbrugerne, at skiftet til MPEG-4 og til DVB-T2 kan samles i  et og kun et boks skift.”

Men havde været hensigtsmæssigt at man havde overvejet hvilke ekstra ulemper, der ville være ved et senere 2 boks skift.

 

Teknologiskift.

Skal man overveje hvordan teknologi kan skiftes i tilfælde, hvor det er nødvendigt at alle forbrugerne pålægges en udgift samtidig med et skifte, så må man nødvendigvis tage udgangspunkt i et helhedsbillede. 

Man må også gøre sig klart, om man vil betragte omkostningerne ved et skifte i forhold til slet ikke at skifte teknologi  eller om teknologiskiftet er uomgængeligt og man vil betragte fordele og ulemper ved et tidligt vs. et senere skifte eller ved et glidende vs. et pludseligt skifte.

Man kan ikke tage udgangspunkt i enkelte eksempler – her fx at kram5610 netop har købt et dyrt fjernsyn, som han naturligvis synes  skal holde længe. 

Lad os antage, at vis skal indføre DVB-T2 inden et vist kortere åremål .  Vi har således et antal husstande,  der har den gamle teknologi og skal ende med et antal husstande, der alle har den nye teknologi.  Der behøver ikke være det samme antal før og efter et skift, da der kan være husstande, der vælger noget helt andet (her fx kabel, IPTV,Sat) og der kan også meget let kommer flere nye husstande til.

Nu anskaffer husstandene løbende nye fjernsyn og kasserer et lignende antal ryger ud. Ofte i en kæde, hvor det ældste ryger ud og familiens øvrige fjernsyn får en ny placering.  Her vil jeg have fokus på det nyeste apparat .

Hvad vil nu forskellen være på at skifte nu eller skifte fx om et år.

Det nyeste apparat i alle familier vil ikke længere virke 100% og skal udskiftes eller forsynes med en boks.  Det gælder også apparater der netop er købt – og de vil  udgyde 'kram5610 lignende' lyde. Folk med gamle fjernsyn vil imidlertid nok tænke – nåja vi trænger nu også til et nyt fjernsyn. 

Hvis man skifter om 12 mdr.  så vil alle de nyest apparater også til den tid skulle udskiftes. Men kram5610 vil nu have et 1 år gammelt tv og nok skrige lidt mindre. Derimod vil alle, der i de kommende 12 mdr. udskifter deres fjernsyn – med den nugældende gamle teknologi – blive sure.

Man kan således sige, at så længe der er samme antal husstande, der skal skifte teknologi, så vil der også være ca det samme antal seere i år og næste år, der skal ærge sig over at have købt nyt tv med den gamle standard 

Det er bare nogle andre seere, der ærger sig mest  næste år.

Set fra den enkelte kan man naturligvis godt tænke – “bare det ikke er mig”. Men det holder da vist ikke i det lange løb.  Det er bla derfor man ikke kan tage udgangspunt i enkelt eksempler – som kram5610's nye Loeve – ved nogen rimelig analyse. 

Hvis markedet vokser, så der købes flere TV, end der skrottes, så er det afgørende billigere for seerne som helhed at få skiftet hurtigt. Falder antallet af DTT seere, vil det omvendt tale for en udsættelse. 

Nu kan man jo også i et vist omfang sikre et overlap mellem brugen af den gamle og den nye teknologi fx ved som Sverige at samsende SVT1-2 med SVT1+2 HD.

Ligeledes kan man , som i tilfældet her med skiftet Analog -> DVB-T/MPEG-2  -> DVB-T/MPEG-4 -> DVB-T2/MPEG-4, sikre en vis nytte af det gamle udstyr, ved først at skifte til den nye teknologi på ekstra kanaler og betalingskanaler.   Eksemplet kan være DK-MUX1 med MPEG-2 indtil årets slut, medens  DR-HD mfl og alle Boxer' kanaler  allerede anvender MPEG-4.

Det er imidlertid som oftest dyrt både i penge og i mistede muligheder at lave et langvarigt skift.  SVT anvender ca samme senderkapacitet til SD kanalerne på SE-MUX1 og til sin andel af DVB-T2 muxerne, der sender SVT HD versionerne. OK der er lidt SD side-kanaler på SE-MUX, men stort set. De næsten dobbelte omkostninger ser den enkelte seer ikke direkte, men de betales jo alligevel via licensen. 

Det er også sådan, at SE-MUX1 jo alternativt også kunne være omstillet til DVB-T2 og dermed have sendt flere program-kanaler i HD kvalitet med ca samme  omkostninger som nu.  Derved undrages alle, der faktisk har købt nyt DVB-T2 udstyr,  fra at drage fuld nytte af deres nye udstyr.

Lige nu, hvor alle de større leverandøre kan levere mange 2010 modeller og hovedparten af deres 2011 modeller med en DVB-T2 tuner, og der vel er godt 10 bokse på markedet,  synes jeg, det er at tvinge fjensynskøbere til et direkte pengespild, ved ikke hurtigt at godkende de svenske/finske  DVB-T2 profiler og fortælle alle forhandlere, at DVB-T ikke længere bør sælges. 

Det er i særlig grad tåbeligt, når man allerede har vedtaget at alle med MPEG-2 udstyr skal nyanskaffe udstyr i år og at alle med FTA MPEG-4 bokse også skal nyanskaffe, hvis TV2 skal modtages via antennen også til næste år.

Lars  sf smile Forum 

PS! Det er helt udenfor den rigtige verden, at  tro på en længere DVB-T fremtid, når DVB-T2 kan sende med omkring 70% højere kapacitet til samme pris.