Svar til: Få DRs radiokanaler frem på 5 grader øst på HD entertain mini?

#277967

Grunnen til at radioene ikke søkes inn er muligens at radioene er markert som scramblet i SI data (selv om de faktisk ikke er scramblet).  Jeg tror HD entertain mini kun søker inn kanaler hvor operatøren signallerer  at kanalen sender uten scrambling ( dette for å unngå kanalliste full av kanaler som ikke kan benyttes).

https://www.satellite-calculations.com/DVB/5east_all.php?86/25/////DR

Back to top button