Der er indgået en ny public service-kontrakt for DR

| fredag 28. jan, 2011 17:39 | opdateret 28. jan, 2011 kl. 18:30 | 5 Kommentarer

Kulturministeren og DR har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået en ny public service-kontrakt for DR. Public service-kontrakten fastlægger de public service-forpligtelser, DR skal opfylde de næste fire år for de 3,5 – 4 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.
 
Kulturminister Per Stig Møller siger:
 
”Med DR’s nye public service-kontrakt er der etableret gode og tidssvarende rammer for, at DR kan sikre vedkommende public service-tilbud af høj kvalitet til alle. Det gælder også til børnene og de unge, som på deres præmisser skal have adgang til public service-indhold om den verden, som omgiver dem.
 
For mig har det været helt afgørende, at DR nu underlægges en mindre detailstyring og får større frihed – bl.a.  i forhold til valg af egnede platforme – så DR kan tilpasse sit public service-udbud til udviklingen. Som pendant til platformsneutraliteten er der i kontrakten, som det er aftalt i medieaftalen, sat fokus på det kerneindhold, som DR skal levere. Som væsentlige nyskabelser vil jeg gerne fremhæve, at DR skal:
 • sende programmer på DR HD til unge i HD-format, der bl.a. formidler aktuelle samfundsmæssige forhold
 • etablere forsøg med nyhedsformidling for børn
 • gøre indholdet på DR’s DAB-kanaler sammenligneligt med indholdet på DR’s FM-kanaler.   

Kontrakten er blevet til på baggrund af en konstruktiv dialog med DR og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen.”

Partierne bag medieaftalen har besluttet, at de regionale TV 2-virksomheder fra 1. januar 2012, hvor der bliver mere sendekapacitet til rådighed, kan udsende en 24-timers kanal i næsten HD-kvalitet, og at DR fra dette tidspunkt tilsvarende kan udsende DR1 i næsten HD-kvalitet. Samtidig er tidsrummet for tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser blevet udvidet, så der er blevet skabt mulighed for i tidsrummet 20-21 at genudsende aftenens tidligere tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2.
 

Ikke længere både DR1 og DR2 i HD udgave

 
Det ser umiddelbart ud til at DR således ikke som det ellers tidligere har været meldt vil kunne sende DR1 og DR 2 i HD udgaver fra 2012 og samtidigt lukke DR HD. Dette var ellers meldt ud i forbindelse med medieforliget af 26. maj 2010. I stedet skal DR altså  ifølge aftalen levere public service-indhold målrettet unge på DR HD. 
 

Af Public Service kontrakten fremgår det:

 
Til billed- og lydkodning benyttes MPEG-4 i såvel MUX 1 som i MUX 2 (indtil da benyttes i henhold til gældende tilladelse MPEG-2 i MUX 1)
 
 • DR vil som udgangspunkt få rådighed over kapaciteten i MUX log MUX 2. Dog skal der stilles nedenstående kapacitet til rådighed for øvrige aktører:
MUX1:
i) udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder. Der skal stilles i snit 6,5 Mbit/s til rådighed i op til 24 timer i døgnet,
ii) ikke-kommercielt lokal-tv. Der skal stilles i snit 2,5 M bit/s til rådighed i tidsrummet 21-17
iii) tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK. Der skal stilles i snit 2,5 Mbit/s til rådighed i tidsrummet 17-21.
 
MUX2:
iv) udsendelse af Folketingets tv-kanal "Folketinget". I henhold til aftale mellem DR og Folketinget allokeres 1/6 af kapaciteten i MUX 2 fraregnet fællestjenester, idet der dog mellem DR og øvrige aktører kan indgås aftale om benyttelse af statistisk multipleksing med henblik på bedst mulig udnyttelse af den til rådighed værende kapacitet.
DRs andel af kapaciteten i MUX 1 (9 Mbit/s, når der ses bort fra kapacitet til EPG mv.) forudsættes som udgangspunkt fordelt med 6,5 M bit/s til DR1 og 2,5 Mbit/s til DR2, idet DR dog – hvor det måtte være relevant for at give seerne den bedste billedoplevelse – kan fordele kapaciteten i et andet forhold.
 
DR kan benytte eventuel uudnyttet kapacitet over døgnet eller på et givet tidspunkt til udsendelse af enkeltprogrammer hhv. forbedring af billedkvaliteten.
 
 
Kilde: Kulturministeriet presse / public service kontrakten
Del på:

Tags:

Gemt under:: Branche-Nyt

Kommentarer (5)

 1. Vilhelm siger:

  Det ser ud til at pdf-filen med public service-kontrakten er indscannet, hvorved det ikke er muligt at bruge søgefunktionen i Adobe Reader. For ringe.

 2. Vilhelm siger:

  Fra 1. jan. 2012 vil man altså som udgangspunkt stille 6,5 Mbit/s til rådighed for DR1 og 6,5 Mbit/s for TV 2 regional-tv.

  Det kaldes “næsten HD-kvalitet”. Hvad er det, og hvad skal man mene om det? Er der tale om SDTV med høj bitrate?

  Man vil som udgangspunkt give DR2 2,5 Mbit/s, hvilket vel giver en pæn SD-kvalitet. Hvad mon TV 2 får, når den sendes af Boxer TV? Hvorfor skal TV 2 regional have 6,5 Mbit/s?

 3. admin siger:

  Jeg tolker næsten HD kvalitet som 720p altså 1280×720. Men vil forsøge at få det bekræftet hos DR.

 4. Martin_DK siger:

  Det kan måske være en 720p-kanal med f.eks. 80% ægte HD-indhold. Men ja, god idé at få det bekræftet hos DR.

 5. admin siger:

  Ja alt bliver nok ikke ægte HD fra starten.

Skriv et svar