Branche-Nyt

Danske medie-distributører – DR skal drive kulturkanal men droppe YouTube

Når regeringen indkalder kulturordførerne for at tage fat på den ventede justering af sidste års medieforlig, bør den som overordnet mål have at understøtte et dansk digitalt økosystem. Hvis rettighedsbetaling og de livsvigtige annonce- og abonnementsindtægter på tv-markedet ikke skal sive til internationale aktører, er det nu, politikken skal indrettes derefter, mener Danske Mediedistributører.

“Skræmmebilledet er de markante og vidtrækkende ændringer, vi har oplevet inden for de tekstbaserede medier. Her er bl.a. annonceindtægter forsvundet ud af landet til internationale aktører med forretningsmodeller baseret på brugerdata og reklamer. Vi risikerer reelt samme udviking på tv-markedet,” siger Jørgen Stensgaard, formand for Danske Mediedistributører.

Signalet fra regeringen er, at der i første omgang kun bliver tale om mindre justeringer i forhold til forliget fra 2018. Forhandlinger om et helt nyt medieforlig kan komme på tale i det nye år.

Men selv om der her og nu kun giver tale om små ændringer, bør regeringen allerede nu sætte retningen, mener Danske Mediedistributører. Foreningen har fem konkrete forslag:

Lad DR drive den ny kulturkanal
Der er brug for et godt og stærkt public service udbud på det danske tv-marked, og DR er en helt central aktør. Som mediedistributører har vi brug for et godt og velfungerende samarbejde med broadcasterne, og dér har vi siden forliget og implementering af DRs public service aftale oplevet et mere åbent og samarbejdende DR. Det finder vi meget positivt.

Forliget fra 2018 igangsatte en nødvendig proces med at skabe en bedre balance mellem private og statslige aktører på mediemarkedet og ikke mindst et DR mere fokuseret på dansk indhold. Den balance vil opnå et tilfredsstillende niveau med de besparelser, som DR har meldt ud med fase 1, og vi ser ikke noget behov for at svække DR yderligere.

Hvis planen om en ny public service finansieret tv-kanal opgives, foreslår vi, at de afsatte midler – 200 mio. kr. over fire år – overføres til DR. Som modydelse mener vi, at DR skal påtage sig at etablere den påtænkte kulturkanal på flow-tv fra 2020. Den nye DR-kanal tildeles den plads i den free-to-air MUX, der var reserveret til den ellers planlagte kanal fra april 2020.

Public Service Puljen
Den planlagte forhøjelse af public service puljen bør gennemføres som aftalt i medieforliget fra 2018 for at sikre en bredere funderet produktion af public service fremover. De midler fra den aftalte pulje, der måtte være afsat til den kommende DAB-kanal, finansieres på anden måde.

DR skal ikke have adgang til at søge midler fra public service puljen.

Det danske økosystem
Produktioner, der modtager støtte fra public service puljen, skal i henhold til medieforliget stilles frit tilgængeligt for et bredt dansk publikum efter en kortere periode. Vi foreslår, at det kan ske ved

  • Udsendelse på tv-kanaler med en penetration på minimum 40 pct. af alle danske husstande
  • Tilrådighedsstillelse som on demand indhold på distributionsnetværk med en samlet penetration på minimum 40 pct. af alle danske husstande.

Hensigten med dette krav er både at sikre bredest mulig distribution af public service indhold og at understøtte et sundt og velfungerende økosystem på tv-markedet, herunder også at sikre grundlaget for fortsat udbygning af en dansk digital infrastruktur i verdensklasse.

Okosystem

Sociale medier
Distribution af public service finansieret indhold skal ske på platforme der understøtter og respekterer det danske økosystem og på en måde, der sikrer størst og bredest mulig tilgængelighed.

Tv-stationer med public service forpligtelser skal begrænse brugen af sociale medieplatforme, så disse som udgangspunkt alene anvendes til at orientere om egne programmer og indhold samt interaktion med seerne i det omfang dette ikke kan opnås gennem egne platforme.

Originalt public service indhold må ikke distribueres på platforme, gennem tjenester eller på anden måde, hvor der ikke klareres rettigheder som ved distribution gennem det traditionelle økosystem.

Level playing field
Alle aktører på det danske marked bør kunne pålægges at overholde danske/europæiske regler og være ansvarlige i Danmark i forhold til de seks forhold, som definerer konkurrencevilkårene:

  1. Moms og skattebetalinger
  2. Databeskyttelse & privatliv
  3. Ophavsret
  4. Redaktion og annonceudbud
  5. Konkurrenceadfærd (udnyttelse af dominansposition)
  6. Arbejdsmarkedsvilkår

Vi opfordrer til, at regeringen nedsætter en hurtigarbejdende kommission, som får til opgave at kortlægge mulighederne for at sikre level playing field for alle nationale og internationale aktører på markedet for produktion og distribution af dansk digitalt medieindhold. Kommissionen skal belyse alle konkurrencemæssige aspekter, herunder internationale forpligtelser og aftaler, skatteforhold, rettighedsbetaling og forretningsmodeller.

Kilde: Danske Mediedistributøre

I samme kategori

Back to top button