Branche-Nyt

Ændring af energimærkning på vej

energimaerkeDe fleste elapparater er i dag så energieffektive, at de klumper sig sammen oppe i den fine ende af karakterskalaen med A+’er. Det er i sig selv en succes, men det har også den bivirkning, at udviklingen i retning af stadigt lavere elforbrug er ved at gå i stå, fordi producenterne ikke kan opnå bedre vurdering end A+++.

Derfor vil EU-kommissionen have en revision af mærkningsordningen, så producenterne igen får et stærkt incitament til at udvikle mere energivenlige apparater inden for f.eks. forbrugerelektronik som tv. Den nye mærkning vil komme i butikkerne i slutningen af 2019.

“Producenterne har været dygtige til at promovere energivenlige produkter, og forbrugerne har taget mærkningsordningen til sig. Men vi kan ikke blive ved med at lægge +’er på ordningen, fordi forbrugerne i forvejen har vanskeligt ved at afkode forskellene mellem +’erne. Så mister mærkningen sin virkning,” siger fuldmægtig i Energistyrelsen, Bjarke Hansen om baggrunden for revisionen.

Tilbage til den gamle skala
Den nuværende skala fra D (det laveste niveau = mest energislugende apparater) til A+++ (højeste niveau) blev indført i 2010 i konsekvens af, at apparaterne dengang var begyndt at klumpe sig sammen i kategorien A. Og nu er det samme så sket med A+++, hvorfor kommissionen så at sige vil starte forfra og gå tilbage til den gamle skala.

Når den nye ordning træder i kraft, vil elapparaterne igen blive mærket på en skala fra A til G. Men denne gang risikerer man ikke igen at skulle fylde +’er på efter nogle år. I stedet vil man rekalibrere skalaen, når 30 pct. af produkterne på et marked er kommet op i kategori A, eller når mindst halvdelen af produkterne er nået op i A eller B.

På markedet sent 2019
Den nye mærkning indføres med en forordning, som ventes endelig vedtaget efter sommerferien 2017. Herefter har kommissionen 15 måneder til at kalibrere den nye skala fra A til G. Skalaen vil blive fastsat sådan, at der fra begyndelsen ikke vil være apparater i kategorierne A eller B. De mest energivenlige tv vil altså bære mærket C.

Når kalibreringen er på plads, har tv-producenterne yderligere 12 måneder til at indrette sig efter den nye skala. Forbrugerne vil derfor først møde de nye mærker i slutningen af 2019, hvor butikkerne får 14 dage til at udskifte de gamle mærker.

“Så er det op til producenterne at udvikle apparater, som kan klassificere til B eller A,” siger Bjarke Hansen.

Kilde: Branchen Forbrugerelektronik

I samme kategori

Back to top button