Branche-Nyt

Interesseorganisation blæser til kamp mod konkurrencebegrænsninger for antenneforeninger

a2012 logo”Mange danske antenneforeninger er bundet på hænder og fødder til en bestemt leverandør af internet eller tv, og det vil vi gerne, have afprøvet lovligheden af”, siger Carsten Jørgensen, formand for antennesammenslutningen af 2012 (A2012), og fortsætter:

”- Vi vil gerne have fjernet alle disse barrierer, og derfor har A2012 nu, i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, iværksat en undersøgelse af alle medlemsforeningernes kontrakter for konkurrencebegrænsende forhold. Det kan fx dreje sig om eksklusivret, eller klausuler, hvor antenneforeningen skal betale leverandøren penge, hvis kontrakten opsiges af foreningen.”

A2012 mener, at disse forhold i praksis har medført:

At meget, meget få antenneforeninger, har opsagt leveranceaftalerne, fordi det er usikkert, hvor stort et beløb, der skal betales til leverandøren.

At antenneforeningernes medlemmer er forpligtet til at købe ydelserne gennem leverandøren, fordi, der er aftalt eksklusivret, og medlemmerne er ydermere forpligtet til at betale den pris leverandøren forlanger.

At antenneforeningernes bestyrelser har i årevis (op til 12-14 år) har været afskåret fra at indgå andre og måske billigere (parallelle) internetaftaler med andre leverandører, så medlemmerne kan få mulighed for at købe internet/tv hos andre leverandører.

”Ud over samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil vi træde ind i de eventuelle sager, som vores medlemsforeninger vælger at indlede for at få ryddet disse urimeligheder af vejen. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at antenneforeningernes bestyrelser, og dermed også medlemmerne i dem, ikke kan vælge en anden og måske billigere leverandør”, slutter Carsten Jørgensen.

A2012 er en landsdækkende sammenslutning af antenneforeninger, der ud over almindelig in­ter­­essevaretagelse for alle antenneforeninger, også forhandler fælles indkøb af ydelser for foreninger, der ønsker at deltage. F.eks. rettigheder til tv-programmer. Se mere om A2012 på www.a2012.dk

Kilde: A2012 presse

I samme kategori

Back to top button