Radio og Podcast Nyt

Vedligehold af sendenettet kan give radiotavshed på Bornholm

Fra søndag den 4. september til tirsdag den 6. september kan FM-radioer, der modtager signal fra Årsballe-senderen på Bornholm opleve radiotavshed. Det sker i forbindelse med arbejdet med at skifte sikkerhedslys, der sidder i radio-sendemaster, som er over 100 meter høje, så fly kan se masterne og undgå at flyve ind i dem.

Det er Trafikstyrelsen, som har ansvaret for hindringslysene, der har bestilt Cibicom, som ejer sendemasterne og drifter DR’s radiosendenet, til at udskifte lysene i ni radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Der arbejdes på én mast ad gangen, og mens arbejdet pågår, kan FM-radioer miste signalet.

Fra søndag den 4. september til tirsdag den 6. september er det Årsballe-senderen på Bornholm, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. Det vil berøre FM-dækningen på det meste af Bornholm.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Bliver din FM-radio tavs, anbefales det i stedet at lytte til radio på DAB eller via dr.dk/lyd. Du kan også downloade DRs radio app DR LYD.

Har man ikke mulighed for at lytte til DAB eller internetradio, så kan man forsøge at modtage fra FM-senderen ved Hammeren. Radioen skal i så fald tunes ind på følgende frekvens:

Hammeren:

P1: 91.6 MHz
P3: 88,4 MHz
P4: 93,7 MHz

Vedligehold på sendemasten på Bornholm fra 4.-6. september foregår i følgende tidsrum:

Søndag den 4. september fra 9.05 – 15.00

Mandag den 5. september fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Tirsdag den 6. september fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Dagene op til udskiftningen udsendes spots på DR’s flader, som indeholder information om, hvem der vil blive berørt samt henvisning til DR Lyd for fortsat at kunne lytte med.

Udover spots i radioen kan man hele tiden få information på tekst-tv side 745 samt på dr.dk/hjælp.

I tilfælde af behov for at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, afbrydes arbejdet på masten, og i løbet af ganske kort tid vil signalet igen være tilbage.

Kilde: DR presse

t?a=1703948669&as=1115883496&t=1&tk=1&i=1
Annonce

I samme kategori

Back to top button