TV-Nyt

Overblik – Disse flow tv-kanaler lukker fra 2. januar 2020

DR’s TV-tilbud foretager den 2. januar 2020 et markant digital ryk, som involverer en række markante ændringer og blandt andet betyder, at en række af DR’s nuværende TV-flowtilbud flytter ind på DR’s streamingtjeneste DRTV og bliver rene digitale tilbud.

Ændringerne sker som en del af den spare- og udviklingsplan, DR præsenterede i september 2018, og som på baggrund af de politisk vedtagne besparelser på DR samt public service-kontrakten for 2019-2023.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Følgende DR kanaler lukker som flow tv kanaler fra 2. januar 2020

DR3 udkommer fra den 2. januar på DR’s streamingtjeneste DRTV. DR3 som tilbud til den unge målgruppe vil altså fremadrettet kun udkomme dér, hvor de unge primært er, og stopper hermed som flow-kanal på TV.

DR Ultra programmerne udkommer fra den 2. januar på DRTV. DR Ultra vil således ikke længere være at finde som kanal i kabelpakker eller tilgås som kanal via antenne, men vil fortsætte som et indholdsunivers med programmer på DRTV, ligesom DR Ultra fortsat vil være tilgængelig på app. Det er en ændring, som passer til den mediebrug, mange af de store børn allerede har.

DR K lukker som flow-kanal og stopper samtidig som mediebrand den 2. januar 2020. Kultur- og historiestoffet flytter ind på DR2, som fremover vil have en dag dedikeret til kulturindhold, ligesom der også vil være en dag med afsæt i historieprogrammer. DR2 vil fremover være en kanal med fokus på både kultur og samfund.

DR2+ nyt digitalt indholdstilbud

Til DR2 knyttes også et digitalt indholdstilbud på DRTV, kaldet DR2+, med indhold rettet mod streamere af kultur- og samfundsindhold. DR2+ kommer til at danne rammen for det indhold, som temamæssigt er beslægtet med moderkanalen DR2, men som formidlingsmæssigt skal gå helt nye og eksperimenterende veje for at nå særligt de yngre streamere.

DR1 og DRTV ligestillede indgange til DR’s TV-indhold

Ændringerne på TV-området skal imødekomme, at en hastigt voksende del af den danske befolkning i stigende grad foretrækker at tilgå deres TV-indhold via digitale platforme. Som en del af dette bliver DR1 og streamingtilbuddet DRTV derfor de centrale og ligestillede indgange til DR’s TV-indhold. DR styrker ligeledes sit fokus på at udvikle indhold, som er skræddersyet til DRTV og til streamernes forventninger.

Med den nye kanalportefølje på TV sker der også en række ændringer på DR1 – blandt de mest markante er en flytning af den sene udgave af TV-Avisen fra klokken 21.30 til 21.00.

For at informere danskerne om de mange ændringer iværksætter DR den kommende tid en række kampagner på blandt andet TV og radio m.v.

Kilde: DR

I samme kategori

Back to top button