Branche-Nyt

Teleselskaber ikke pålagt til at udlevere oplysninger i download/fildeling sager

Østre Landsret har den 7. maj 2018 afsagt kendelse i en sag om, hvorvidt to teleselskaber kunne pålægges at udlevere navne og adresser på teleabonnenter bag en række ip-adresser, hvorfra der skulle være sket ulovlig download/fildeling af nogle film, til et selskab, der repræsenterer rettighedshaverne af de pågældende film.

Anmodningerne angik ca. 4.000 ip-adresser.

Der var tale om en såkaldt editionsbegæring (tredjemandsedition) fremsat som led i en isoleret bevisoptagelse efter reglerne i den civile retspleje.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Landsretten har i kendelsen med udgangspunkt i reglerne i telelovgivningen mv. blandt andet foretaget en afvejning af hensynet til abonnenternes krav på hemmeligholdelse af oplysninger om brug af internettet over for hensynet til rettighedshaverens interesse i at få oplysningerne udleveret til brug for retsforfølgning af et eventuelt krav mod abonnenten. Sagen rejste herunder spørgsmål om forholdet til EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten fastslår i kendelsen, at der efter den nævnte afvejning ikke er grundlag for under en sag om isoleret bevisoptagelse efter de civilprocessuelle regler i retsplejeloven at imødekomme begæringen om tredjemandsedition vedrørende de under sagen omhandlede oplysninger. Teleselskaberne blev derfor ikke pålagt at udlevere navne og adresser på teleabonnenterne.

Byretten var ellers nået til det modsatte resultat.

Telia, der var part i sagen, er tilfreds med, at selskabet nu har rettens ord for, at danske teleselskaber ikke skal udlevere personlige oplysninger om sine kunder.

”Vi er glade for dommen. Set fra et data-beskyttelses perspektiv er det en vigtig sejr for Telias kunder,” siger Telias administrerende direktør Morten Bentzen i en kommentar til dommen.

”Resultatet er forventet. I Danmark er teleselskaberne forpligtet til at logge rigtig mange personlige oplysninger om vores kunder. Det er et meget stort ansvar, som vi i Telia tager meget seriøst. Vi udleverer kun data om vores kunder til politiet og kun, hvis der foreligger en dommerkendelse,” understreger Morten Bentzen.

Kilde: Telia / domstol.dk

Prøv C More med Britbox indhold til 0 kr. i 14 dage
Bestil her reklame-link

I samme kategori

Back to top button