Branche-Nyt

Pernille Erenbjerg er ny adm. direktør og koncernchef i TDC

Pernille Erenbjerg TDCPernille Erenbjerg overtager i dag posten som adm. direktør og koncernchef i TDC efter Carsten Dilling. Hun har arbejdet i TDC siden 2003, og fra 2011 som medlem af direktionen i stillingen som koncernfinansdirektør. I januar 2015 blev hun udnævnt til viceadministrerende direktør.

Om ændringen af koncernchef i TDC siger bestyrelsesformand Vagn Sørensen:

“Carsten Dilling har i mere end tre år stået i spidsen for TDC, og har gjort et fremragende og afgørende stykke arbejde i forhold til fortsat at udvikle og effektivisere TDC. Fra at være en klassisk televirksomhed er TDC nu en førende kommunikations- og underholdningsvirksomhed i et skandinavisk perspektiv. Jeg vil også gerne fremhæve, at Carsten er lykkedes med at få TDC’s kundetilfredshed vendt i en positiv retning. Det store og vigtige arbejde vil jeg gerne sige ham tak for”.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Valget af Pernille Erenbjerg begrunder Vagn Sørensen således:

“Jeg mener, at det sundt for enhver virksomhed kontinuerligt at udfordre sig selv og ind i mellem kræver det ændring af direktionens besætning. Det er den beslutning, vi nu har truffet. Stillingen som koncernchef er per definition til låns og vi har truffet en fælles beslutning om, at tiden nu er rigtig. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at Pernille har den rette profil til med sikker hånd at føre TDC videre. Med sit dybe kendskab til hele forretningen og sin stærke finansielle baggrund kan hun sikre, at vi fortsat udvikler TDC som markedsleder i et meget dynamisk og konkurrencepræget marked”.

Om muligheden for at sætte sig i spidsen for den videre udvikling af TDC, udtaler Pernille Erenbjerg:

“Jeg er naturligvis glad for, at bestyrelsen har givet mig denne mulighed. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores danske forretning er under et betydeligt pres, men sammen med vores dygtige ledere og medarbejdere glæder jeg mig meget til at tage udfordringen op. Vi skal fokusere på at skabe endnu bedre kommunikations- og underholdningsprodukter i Skandinavien og fortsat arbejde med at løfte kundeoplevelsen. Som markedsleder skal TDC tage kunderne i hånden og guide dem trygt ind i en fremtid og et samfund, hvor digitalisering er et nøglebegreb. Samtidig skal vi sikre os, at TDC både på kort og langt sigt er en solid forretning med de finansielle kræfter, som er nødvendige for at forsætte investeringerne – til glæde for kunder, aktionærer, medarbejdere, og det samfund, vi er en del af”.

Carsten Dilling, der har været en del af TDC’s koncernledelse siden 2007, siger om tiden i TDC:

“Igennem min tid i TDC’s direktion har jeg truffet rigtig mange beslutninger og bl.a. gennemført en lang række vigtige opkøb, der er medvirkende til, at TDC er den stærke, skandinaviske virksomhed, den er i dag. Det er et forløb i mit liv jeg er meget stolt af, og det har været en fornøjelse hver dag at være omgivet af dygtige og engagerede kolleger og at have muligheden for at spille op i mod – og med – en topprofessionel bestyrelse. Pernille og jeg har altid haft et fortrinligt og tillidsfuldt samarbejde, hun er godt rustet til opgaven, og det er derfor det helt rigtige tidspunkt til at tage fat i næste kapitel af TDC’s historie. Personligt glæder jeg mig til, efter mere end otte spændende år i TDC, at skulle prøve noget nyt”.

Carsten Dilling fratræder stillingen som koncernchef i dag efter gensidig aftale med bestyrelsen. Det er aftalt, at Carsten Dilling i de nærmeste måneder står til rådighed som rådgiver for Pernille Erenbjerg.

En ny koncernfinansdirektør i TDC Group er endnu ikke udpeget, og indtil videre varetages denne funktion fortsat af Pernille Erenbjerg.

Blå bog om Pernille Erenbjerg:

2015: Viceadministrerende direktør & koncernfinansdirektør i TDC

2011 – 2015: Koncernfinansdirektør i TDC Group

2008 – 2011: Direktør for Koncernøkonomi i TDC

2003 – 2008: Forskellige økonomiske funktioner i TDC

2002 – 2003: Partner i Deloitte

1987 – 2002: Statsautoriseret revisor i Arthur Andersen

Uddannelse: Cand. merc. aud, 1992, Copenhagen Business School, og statsautoriseret revisor, 1994 (med deponeret beskikkelse)

Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen og revisionsudvalget i Genmab A/S

Medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i DFDS A/S

Medlem af bestyrelsen i Det Kongelige Teater

Medlem af DI’s Udvalg for Skattepolitik

Privat: Født i 1967 og bor i København sammen med sin mand og parrets tre børn.

I samme kategori

Back to top button