Branche-Nyt

DR omlægger sine tv-kanaler i 2013 – DR HD og DR Update lukkes

feature drhdDR omlægger sine tv-kanaler i 2013. Det sker blandt andet med en markant styrkelse af aktualitets- og nyhedsdækningen på DR2 og med lanceringen af to helt nye kanaler: ’DR3’ og ’Lille Ramasjang’.

DRs bestyrelse har mandag godkendt rammerne for en omfattende omlægning af DRs tv-kanaler. Det betyder, at seerne i det nye år vil møde nye og justerede kanaler, når de tænder for deres tv.

DR2 får en ny profil, hvor nyheder og aktualitet vil få en langt mere fremtrædende rolle på kanalen. Omlægningen byder også på to helt nye kanaler: ’DR3’ og ’Lille Ramasjang’, som skal give henholdsvis de yngre seere og børnene et bedre public service-tilbud, end de får i dag.

”I marts offentliggjorde vi planerne for en større revitalisering af aftensendefladen og en styrkelse af nyhederne på DR1. Og med dagens beslutning er sporene nu lagt for, hvordan vi på tværs af vores tv-kanaler vil skabe et mere klart defineret og relevant public service-tilbud til seerne. Der er dermed tale om en meget konkret udmøntning af den strategiske målsætning om ’Et skarpere DR’. Et DR som følger med tiden, og som har betydning for danskerne,” siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Nyheder og aktualitet på DR2
Styrkelsen af aktualitets- og nyhedsdækningen på DR2 sker med afsæt i et ønske om at gøre DR2, som allerede i dag står stærkt i mediebilledet, endnu stærkere. Kanalen skal sende hele døgnet og være på pletten med de vigtigste nyheder, men samtidig skal den leve op til en ambition om at levere endnu mere perspektiv, baggrund og analyse af nyhedsstrømmen, end tilfældet er i dag.

”Der er tale om et fokus, som ligger i naturlig forlængelse af vores overordnede strategiske ambitioner på nyhedsområdet. DR2 skal være DRs samfundskanal og skal styrkes med udgangspunkt i den position kanalen allerede har som et af Danmarks absolut stærkeste mediebrands. Den skal ikke bare sende de seneste nyheder, den skal i højere grad behandle nyhederne, levere analysen, perspektiverne og baggrunden. DR2 skal være en kanal med både vid og bid – og med plads til seriøsitet og skarp samfundssatire,” siger Maria Rørbye Rønn.

Hun peger i samme ombæring på, at dette passer godt med DR2’s profil som DRs ”begavede kanal” med troværdighed, originalitet og fingeren på pulsen.

Nye kanaler på vej
DRs omlægning af tv-kanalerne omfatter også to helt nye kanaler. DR3 bliver en kanal, som skal overraske, provokere og udfordre, og som målrettes yngre seere i alderen 15-39 år.

’Lille Ramasjang’ bliver et trygt børneunivers for de alleryngste seere i alderen 3-6 år, mens DR Ramasjang, som vi kender den i dag, fremadrettet skal fokusere på de 7-12-årige.

”Ved at udnytte vores seks tv-kanaler endnu bedre, har vi mulighed for at sikre alle danskere et stærkt tilbud i primetime. Også de yngre, som med DR3 får en kanal, der skal være risikovillig, nytænkende og give plads til nye talenter. Vi skal respektere, at mange yngre seere orienterer sig mod underholdende og stærke programmer, men DR3 er ikke kun for sjov. Ambitionen er at sende public service, der udfordrer, skaber debat og giver indsigt og udsyn. DR3 skal blandt andet sende satire, fiktion og videnskab,” siger DRs mediedirektør Gitte Rabøl.

’Lille Ramasjang’ bliver et trygt univers dedikeret de yngste børn, hvor man vil møde kendte børnefigurer fra DR og se både nyudviklede og klassiske børneprogrammer. Den nye kanal repræsenterer dermed en generel styrkelse af DRs børne-tv og er samtidig udtryk for en erkendelse af, at der er et meget stort spænd mellem små og større børn.

”Der er åbenlyst en kæmpestor forskel på en 3- og en 12-årig, som har vidt forskellige forudsætninger og interesser. De ønsker ikke at se de samme programmer, og det kan vi bedst imødekomme på to forskellige børnekanaler,” fortsætter Gitte Rabøl.

Det betyder, ifølge mediedirektøren, også, at DR Ramasjang, som i dag har en meget bred målgruppe, kan fokusere mere på de større børn i skolealderen og vil kunne tage udgangspunkt i deres liv og verden uden at skulle tage hensyn til de mindste. Som noget nyt vil der eksempelvis blive sendt ’nyheder for børn’ på DR Ramasjang, hvor de vigtigste begivenheder vil blive formidlet i børnehøjde.

Beslutningen om kanalomlægningen omfatter også kulturkanalen DR K, som siden lanceringen i 2009 har fået rigtig godt fat i et både engageret og trofast publikum. Derfor vil kanalens nuværende profil med vægt på kultur, kunst, musik, historie og film blive udbygget således at der i fremtiden også vil være programmer om f.eks. tro og eksistens på DR K. DR K vil desuden blive styrket med flere originale kulturprogrammer og mere vægt på historie, hvor kanalen får en mere klar og udvidet rolle i forhold til DR2. Og endelig vil man i fremtiden opleve, at nogle af DRs stærkeste kulturprogrammer kommer til at høre naturligt hjemme på DR K.

DR HD og DR Update lukkes
Samtidig med at DR lancerer to nye kanaler, lukkes to andre, således at DR også efter omlægningen vil have seks tv-kanaler. Det drejer sig om DR HD og DR Update.

DR HD lukkes, fordi den som teknologikanal har udspillet sin rolle som lokomotiv for HD-udviklingen i en tid, hvor både DR og andre i stigende grad overgår til at sende i HD-kvalitet. Og med lukningen af DR Update fokuseres ressourcerne på at styrke nyheder og aktualitet på DR2 og samtidig lægge mere vægt på at kombinere de mest aktuelle nyheder med analyse, baggrund og perspektivering af nyhederne.

”DR Update har gjort det glimrende under de gældende forudsætninger. Men vi må også erkende, at kanalen ikke er den rigtige til at løfte DRs kommende nyhedssatsning. I stedet vælger vi at bruge ressourcerne på at styrke samfundskanalen DR2, hvor nyheder og aktualitet fremover vil få en langt mere fremtrædende rolle,” forklarer Maria Rørbye Rønn.

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen udtaler: ”Med dagens beslutning vil vi skabe de optimale rammer for et DR, som både skal være i stand til at følge med tiden og som skal leve op til ambitionerne om at levere relevant og væsentligt public service-indhold til hele befolkningen. Omlægningen er en vigtig forudsætning for at bringe DR godt ind i fremtiden. Beslutningen er truffet med forbehold for, at kulturministeren kan tiltræde, at public service-aftalen indgået mellem ministeren og DR justeres på enkelte punkter.”

Den samlede kanalomlægning forventes gennemført i første halvdel af 2013.

DR3 HDDR 3 sendes i HD

Ifølge kanalredaktør på DR HD, Henrik Birck,  så er det hverken slut med TV i HD eller med indholdet fra DR HD. Men HD som ramme for en kanal giver ikke så meget mening længere, fordi tv i høj kvalitet er fuld gang med at blive standard. DR1 sender allerede flere programmer i HD og en række af sommerens store sportsbegivenheder vil også blive sendt i HD på DR1– det gælder ikke mindst EM og OL fra London.

DR3 kommer i HD og vil bygge videre på erfaringerne og en del af indholdet fra både DR HD og DR MAMA, men under én samlet helstøbt kanal. Henrik Birck tror ikke at DR HDs seere kommer til at savne kanalen, når DR 3 går i luften. TDC HomeTrio har dog valgt kun at levere kanalen i en SD udgave.

Kilde: DR presse / dr.dk

DR kanaler fakta

DR1 den samlende kanal til alle danskere
DR1 er samlingspunktet for alle danskere. DR1 vil med et bredt programudbud oplyse, underholde, og samle danskerne om de vigtigste nyheder, dagsordenssættende journalistiske formater, stor dansk dramatik og de fælles begivenheder.

DR2 den begavede samfundskanal med ”vid og bid”
DR2 er kanalen, der giver danskerne perspektiv på nyhederne og de væsentligste dagsordener. Her vil danskerne hele døgnet kunne finde et miks af bl.a. nyheder, aktualitet, dokumentar og satire. Perspektiverende livsstil og begavet fiktion vil fortsat have en stærk position på kanalen.

DR3 den provokerende og underholdende kanal til yngre seere
DR3 er en innovativ og eksperimenterende tv-kanal, som går mod strømmen med programmer særligt rettet mod de 15-39-årige. På DR3 er der plads til nye talenter og programformater. Her kan man se udenlandsk fiktion af høj kvalitet, blive provokeret og inspireret til debat og nytænkning gennem genrer fra humor og satire til dokumentar.

DRK den passionerede kulturkanal
DR K beriger sine seere med oplevelser og viden. DRK giver danskerne indsigt og perspektiv på kulturen. DRK vil i fremtiden tilbyde flere kulturprogrammer, mere historie og musik og som noget nyt også tro og eksistens.

”Lille Ramasjang” med public service indhold til de mindste børn
”Lille Ramasjang” sikrer public service-indhold til børn i alderen 3-6 år. Ramasjang er et børneunivers med klassikere og nye satsninger til de mindste. Her kan forældre trygt lade børnene se danske og internationale programmer af høj kvalitet.

Ramasjang med public service indhold til de store børn
Ramasjang er en børnekanal med public service-indhold til de større børn i alderen 7-12 år. Kanalen tilbyder dem et attraktivt miks af programmer med udgangspunkt i deres eget liv og interesser og nyhedsudsendelser produceret særligt til denne aldersgruppe.

I samme kategori

Back to top button