Boxer

Boxer dropper tolv måneders kortafgift på TV 2 alenekort

TV 2 BoxerEfter 1. januar 2012 kan forbrugerne højst være bundet i seks måneder af et tv-abonnement, og tv-udbydere bør derfor sikre, at deres abonnementsaftaler reelt er indrettet efter denne regel. Det er Forbrugerombudsmandens budskab efter en konkret sag med Boxer, hvor selskabet i 2012 ændrede sit TV2-abonnement.

I forbindelse med, at TV2 den 1. januar 2012 overgik til at være en betalingskanal udbød Boxer et abonnement til en kampagnepris på 199 kr. for 12 måneder. Prisen var sammensat af en årlig kortafgift på 199 kr. samt en månedlig abonnementsafgift på 19 kr., som man imidlertid kunne spare, hvis man tegnede abonnement til kampagneprisen.

Forbrugerombudsmanden gjorde derfor i januar 2012 Boxer opmærksom på, at kortafgiften på 12 måneder efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var en omgåelse af denne regel. Dels var tale om et fortløbende abonnement, der ikke automatisk ophørte efter de første 12 måneder, og dels fik man ikke refunderet en forholdsmæssig del af kortafgiften, hvis man opsagde sit abonnement inden udløbet af de 12 måneder. Forbrugerombudsmanden fandt, at forbrugerne dermed reelt var bundet i 12 måneder.

På baggrund af denne henvendelse valgte Boxer at omlægge sit TV 2-abonnement således, at der nu ikke betales kortafgift, men alene en månedlig abonnementsafgift med 6 måneders bindingsperiode.

Boxer accepterede endvidere, at kunder, der måtte ønske at opsige deres abonnement inden udløbet af de 12 måneder, kunne få refunderet den forholdsmæssige andel af kortafgiften, som måtte svare til den resterende del af perioden.

– Erhvervsdrivende bør generelt indrette deres aftaler ikke alene efter loven, men også på en måde, så der ingen tvivl kan herske for forbrugeren om, hvor længe han eller hun er bundet, hvor meget, der som minimum skal betales i perioden, og hvornår aftalen kan opsiges, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Boxer erkender fejlen, og har over for Forbrugerombudsmanden oplyst, at selskabet vurderede, at det ville være til større ugunst for forbrugerene at opkræve et så lille beløb to gange frem for blot én gang på grund af administrationsomkostninger.   

Regler om bindingsperioder for tv-abonnementer

Forbrugeraftalelovens § 25, der trådte i kraft 1. januar 2012, fastsætter længden af bindingsperioden i aftalen/abonnementet, der gælder medmindre der findes andre specialregler For aftaler på fx tv-, fitness- og avisabonnementer betyder det, at en aftale om løbende levering kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse.

Kilde: forbrugerombudsmanden.dk

I samme kategori

Back to top button