Branche-NytKabel-TV

Antenneorganisationen A2012 har etableret et landsdækkende fibernet

a2012 logoAntennesammenslutningen af 2012,(A2012) har i samarbejde med et af landets største og bedste fiberselskaber, GlobalConnect, etableret en fiberring, der gør det muligt, at tv-signaler kan distribueres overalt i Danmark gennem GlobalConnects fibernetværk. A2012 leverer input til fiberringen fra hovedstationen hos Glentevejens Antennelaug i Odense, og antenneforeninger over hele landet kan nu tilslutte sig fiberringen og modtage tv-signalerne. Senere leverer fiberringen også internet.

A2012 er oprettet af en række udbrydere fra den store forening FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

De første antenneforeninger, der modtager tv-signaler fra fiberringen, er Lunde Antennelaug ved Odense, der tilsluttes den 24.9.2013, og Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug nær Roskilde, der tilsluttes den 1.10.2013. Fredensborg Søparks Antenneforening fik allerede leveret internet gennem fiberringen fra 1.7.2013. Flere antenneforeninger er på vej.

Mens distribution af tv-signaler hidtil oftest er sket gennem luften eller satellit, satser A2012 og antenneforeningerne nu på den bedste og billigste distributionsmåde, nemlig fiberkabler i jorden, som efterhånden afløser de traditionelle coaxkabler af kobber. Fiberkablerne har næsten ubegrænset kapacitet, høj kvalitet og stor stabilitet.

– ”Danske antenneforeninger har nu mulighed for fælles indkøb og distribution af tv-signaler og internet. Hermed har vi taget et afgørende skridt i antenneforeningernes konkurrence med de kommercielle distributører, teleselskaberne og el- og fiberselskaberne”, siger Carsten Jørgensen, formand for Antennesammenslutningen af 2012 (A2012).

”Antenneforeningerne er en særlig dansk model baseret på brugerejede foreninger, der sørger for fælles indkøb til sine medlemmer af tv-signaler og internet på ”andelsbasis”. Selvejet sikrer, at det alene er medlemmernes interesser, der afgør hvilke programmer og services, der skal leveres. Ingen kapitalinteresser skal tjene på leveringen, og derfor skaffer antenneforeningerne sine medlemmer billigere løsninger end de kommercielle distributører kan levere. Ca. 525.000 husstande i Danmark er medlem af en antenneforening”, slutter Carsten Jørgensen.

A2012 er en landsdækkende sammenslutning af antenneforeninger, der ud over almindelig interessevaretagelse for alle antenneforeninger, forhandler fælles indkøb af ydelser for foreninger, der ønsker at deltage. F.eks. rettigheder til tv-signaler.

Kilde: A2012 presse

I samme kategori

Back to top button